XML

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu „Programu współpracy powiatu przeworskiego z organizacjami pozarzą

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2014-10-02
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2014-10-02 09:43
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2014-10-02 09:43