XML

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wskazanymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2016-09-09
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2016-09-09 12:32
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2016-09-15 12:34