XML

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Przeworskim na lata 2017-2021”

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wskazanymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016. 1817) w sprawie projektu „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Przeworskim na lata 2017-2021”.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2017-03-02
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2017-03-02 10:08
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2017-03-02 10:09