XML

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wskazanymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020r. poz.1057) w sprawie projektu „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłPiotr Sidor - Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Zamówień Publicznych2020-09-17
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2020-09-17 14:25
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2020-09-17 14:25