XML

Roczny program współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2016. Jest on dostępny na stronie internetowej: http://www.powiat.przeworsk.pl/index.php/organizacje-pozarzadowe/programu-wspolpracy-powiatu-przeworskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami
 Uwagi do projektu programu na kolejny rok mogą dotyczyć np.:
  1. celów programu –  § 3 programu 
  2. form współpracy pozafinansowej - § 6 ust. 2   programu
  3. priorytetowych zadań publicznych na 2017 rok – § 7  programu
  4. innych zapisów programu ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej uwagi i propozycje.
Prosimy o zgłaszanie propozycji do Programu na 2017 rok na specjalnie przygotowanym formularzu konsultacyjnym.
Elektroniczna wersja formularza dostępna są na stronie: http://www.powiat.przeworsk.pl/ w zakładce Organizacje pozarządowe/Ogłoszenia o konsultacjach społecznych
Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres: promocja@powiatprzeworsk.pl, a  w wersji papierowej - pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk.
Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym.

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszenia propozycji do projektu „Programu współpracy Powiatu przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2016-06-22
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2016-06-22 11:52