XML

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych w Dynowie i Łopuszce Małej

Uchwała Nr 5/4/14 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: "Prowadzenie w okresie od 01.04.2014 r. do 31.12.2020 r. dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, jedna w Łopuszce Małej na 30 miejsc, druga w Dynowie na 14 miejsc, oraz prowadzenia centrum administracyjnego do obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej dla obu placówek. 

Uchwała Nr 6/4/14 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: "Prowadzenie w okresie od 01.04.2014 r. do 31.12.2020 r. dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, jedna w Łopuszce Małej na 30 miejsc, druga w Dynowie na 14 miejsc, oraz prowadzenia centrum administracyjnego do obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej dla obu placówek. 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2014-02-24
Publikujący Administrator BIP 2014-02-24 15:36
Modyfikacja Marek Nowak 2014-03-25 15:17