XML

Otwarte konkursy ofert - nowe wzory ofert, umów i sprawozdań

Opublikowane wzory będą miały zastosowanie do wszystkich zadań realizowanych w trybie otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz do trybów nadzwyczajnych (pozakonkursowych), o których mowa w art. 11 a-11 c ustawy.
Ponadto ramowy wzór umowy będzie miał również zastosowanie do zadań realizowanych w trybie, o którym mowa w art. 19a ustawy, zwanym trybem uproszczonym lub trybem małych dotacji.
 
Załączniki do nowego rozporządzenia, do pobrania:
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJustyna Pakosz - Kierownik 2017-01-17
Publikujący Marek Nowak 2017-01-17 15:25
Modyfikacja Marek Nowak 2017-01-17 15:28