XML

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku

Sprawozdanie z   realizacji   zadania   publicznego   pn. „Wycieczki  edukacyjne  dla  dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin o niskich dochodach krzewiące wartościi tradycje narodowe Małych Ojczyzn”

Galeria z wycieczek

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłRafał Anklewicz - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych2019-04-17
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2019-04-17 14:33
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2019-09-18 14:35