XML

AB. 6740.1.2.2016

Numer rejestru organu: AB.6740.1.2.2016
Data zgłoszenia:02.02.2016
Inwestor:Gmina Przeworsk
Opis: Budowa sieci elektroenergetycznej w m. Gwizdaj dz. nr 123/4,123/3,123/2,122,104,103,124/1,141,125,126,127,145/1,140, 128,129,130/2,131/5,131/6,132,133/1,133/2,134,136,137/1,137/2, 138
w m. Studzian dz. nr 492/7,492/6,492/5,492/4,492/3,491,490,489/2,489/1,488/6,488/10,488/9,488/8,488/7,488/3,124/2,492/2,524,518/4,518/5,523,525,526,522/7
Termin rozpoczęcia robót:04.03.2016
przyjecie zgloszenia bez sptrzeciwu:04.03.2016
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2016-02-02
Publikujący Piątek Natalia - Naczelnik Wydziału BO 2016-02-04 07:49