XML

AB.6740.1.49.2016

Numer rejestru organu: AB.6740.1.49.2016
Data zgłoszenia:03.10.2016
Inwestor:PGE Dystrybucja S.A.
Opis:budowa sieci elektroenergetycznej w m. Hadle Kańczuckie dz. nr 45/2, 87, 88,90, 149/3, 154, 155/2, 1578, 1579/1, 1579/2, 1582, 1584, 1589, 1587/7, 1587/9, 1619 oraz m. Hadle Szklarskie dz. nr 17/2, 18/2, 28, 29, 32/1, 33, 34, 35, 36/3, 36/4, 36/5, 36/6, 36/8, 36/9, 166/5, 357, 358, 381, 470/4, 470/5, 489, 490, 491, 492/1, 492/2, 492/4, 492/5, 492/6, 492/7, 493, 502/1, 502/2, 503, 504, 505, 506/5, 507/6, 508, 509, 822/1, 822/2, 823, 826, 827, 828/1, 828/2, 829/1, 829/2, 830, 831/1, 831/2, 846, 848, 849, 1462, 1503, 1513, 1515, 1516/2, 1517, 1518, 1519/1, 1520/2, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1539, 1540, 1541, 1542, 1546, 1547, 1549, 1554/1, 1692, 1696, 1760, 1762, 1767, 1769, 1770, 1778, 1779, 1780, 1782, 1783, 1784/3, 1792, 1793, 1794, 1795, 1797, 1800/1, 1800/2, 1807, 1808, 1809, 1859/3, 3520
Termin rozpoczęcia robót:03.11.2016
Przyjęcie zgłoszenia bez sprzeciwu: 03.11.2016
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2016-10-03
Publikujący Piątek Natalia - Naczelnik Wydziału BO 2016-10-03 11:04