XML

Biuro Promocji Powiatu

Do zadań Biura Promocji Powiatu należy w szczególności:

1) inspirowanie promocji powiatu, kreowanie pozytywnego wizerunku powiatu,
2) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych,
3) utrzymywanie zasobu materiałów o charakterze promocyjnym,
4) przygotowywanie i nadzorowanie ekspozycji promocyjnych Starostwa,
5) prowadzenie korespondencji okolicznościowej,
6) promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego powiatu,
7) współorganizacja obchodów świąt państwowych i uroczystości rocznicowych,
8) prowadzenie spraw związanych z przynależnością powiatu do związków i stowarzyszeń,
9) koordynowanie działań dotyczących współpracy zagranicznej,
10) przygotowanie i realizacja imprez promocyjnych,
11) organizowanie pobytu zaproszonych przez Starostę delegacji krajowych i zagranicznych,
12) organizowanie uczestnictwa powiatu w wystawach krajowych i zagranicznych,
13) redagowanie i opracowanie graficzne czasopisma samorządowego „Powiat Przeworski”,
14) redagowanie strony internetowej Starostwa.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-05-12
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-05-12 13:15