XML

Zaproszenie na XXVII sesję Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji

W dniu 19 listopada 2021 roku  (tj. piątek ) o godz. 10:00 odbędzie się XXVII sesja Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przeworskiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu przeworskiego na rok 2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przeworskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Przeworskiego Nr XXI/222/21 z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na zakup samochodu ciężarowego wraz z pługiem i piaskarką w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym przeznaczonego dla PZD w Przeworsku.  
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały rady Powiatu Przeworskiego Nr XXI/225/21 z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2022 wysokości stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/45/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów całodobowych aptek na terenie powiatu przeworskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
 14. Przyjęcie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Przeworskiego za lata 2019-2020.    
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wnioski i oświadczenia.
 17. Zakończenie sesji.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-11-16
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-11-17 07:37
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-04-06 08:04