XML

Zaproszenie na XXVI sesję Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji

W dniu 29 września 2021 roku (tj. środa ) o godz. 12:00 odbędzie się XXVI sesja Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przeworskiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu przeworskiego na rok 2021.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przeworskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Przeworskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia dla SP ZOZ w Przeworsku stanowiącego zabezpieczenie spłaty kredytu długoterminowego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/191/20 z dnia 16 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki długoterminowej z budżetu powiatu przeworskiego w roku 2020 dla SP ZOZ w Przeworsku. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Przeworskiego Nr XXI/225/21 z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań , na które przeznacza się środki PFRON.  
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka, które funkcjonują na terenie Powiatu Przeworskiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji ,,Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2021-2030”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Wnioski i oświadczenia.
16. Zakończenie sesji.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-09-24
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-09-24 12:23
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-08-11 13:31