XML

Zaproszenie na XXXIII sesję Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji

W dniu 25 lipca 2022 roku (tj. poniedziałek) o godz. 12:00 odbędzie się XXXIII sesja Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji.

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przeworskiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Zarządu Powiatu Przeworskiego z powodu nieudzielenia wotum zaufania.  
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Zarządu Powiatu Przeworskiego z powodu nieudzielenia absolutorium.  
7. Sprawozdanie z realizacji ,,Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku.”
8. Roczne sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego na obszarach Powiatu Przeworskiego za rok 2021 przez Wody Polskie.    
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wnioski i oświadczenia.
11. Zakończenie sesji.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-07-22
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-07-22 09:44
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-08-16 10:19