XML

Zaproszenie na XXXVI sesję Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji (sesja nadzwyczajna)

W dniu 25 sierpnia 2022 roku (tj. czwartek) o godz. 13:00 odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji (XXXVI sesja).

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przeworskiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania radnego ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Przeworskiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu przeworskiego na rok 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność powiatu przeworskiego.  
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku stanowiącego zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Przeworskiego Nr XXIX/290/22 z dnia 18.03.22 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na modernizację drogi wojewódzkiej.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Wnioski i oświadczenia.
13. Zakończenie sesji.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-08-23
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-08-23 08:00
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-09-09 12:41