XML

Zaproszenie na LII sesję Rady Powiatu Przeworskiego VI Kadencji (sesja nadzwyczajna)

W dniu 29 czerwca 2023 roku  (tj. czwartek ) o godz. 14:30 odbędzie się sesja LII Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji zwołana w trybie nadzwyczajnym.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przeworskiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu przeworskiego w roku 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązania na realizację zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji na budowę drogi relacji Manasterz - Czerwona Wola na działce nr 68”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. ,,Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr P 1584 Dębów – Wojciechówka’’.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązania na realizacjęzadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr P1580 R Gorliczyna – Wólka Pełkińska.”
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr P 15 80 R Gorliczyna – Wolka Pełkińska wraz z przebudową mostu w m. Chałupki” o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2023.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wnioski i oświadczenia.
12. Zakończenie sesji.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-27
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-27 15:49
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-29 08:13