XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia o wydaniu decyzji udzielającej Gminie Jawornik Polski pozwolenia wodnoprawnego

Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. - dalej zwane Kpa), w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm. - dalej zwane Prawo wodne)
zawiadamia
o wydaniu decyzji Nr „25/2022/ZUZ z dnia 17 stycznia 2022 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.49.2021.SW udzielającej Gminie Jawornik Polski pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych ze studni S-l zlokalizowanej na działce nr ewid. 101 obręb Hadle Szklarskie, studni S-2 zlokalizowanej na działce nr ewid. 67/2 obręb Hadle Szklarskie oraz ze studni S-3 (awaryjnej) zlokalizowanej na działce nr ewid. 107/3 obręb Hadle Szklarskie dla potrzeb Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Hadle Szklarskie.
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie PGWWP z dnia 17.01.2022 r. Plik pdf 93.17 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-01-17
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-01-19 11:24
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-01-19 11:25