XML

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim

Uchwała Nr 279/106/22
Zarządu Powiatu Przeworskiego
z dnia 17 luty 2022 roku
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim
 
 
Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz § 4 załącznika do Uchwały Nr XXII/234/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie zasad udzielania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 24 maja 2021 r. poz. 1946)
Zarząd Powiatu Przeworskiego
uchwala:
§ 1. Ogłosić nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się w szkole wyższej na jednolitych studiach magisterskich stacjonarnych lub niestacjonarnych na kierunku lekarskim, działającej na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Informację o ogłoszeniu naboru wniosków zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej  Starostwa Powiatowego w Przeworsku, na stronie internetowej SP ZOZ w Przeworsku oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego i SP ZOZ w Przeworsku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Przeworskiemu.
§ 5. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłJoanna Mordarska - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia2022-02-17
Publikujący Klaudia Krupa - Inspektor 2022-02-17 13:13
Modyfikacja Klaudia Krupa - Inspektor 2022-02-17 13:15