Przejdź do treści
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18 maja 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

OBWIESZCZENIE
Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie, działając na podstawie art. 10, art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) - dalej zwane Kpa, w związku z art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) - dalej zwane Prawo wodne
Zawiadamia strony postępowania o:
I. Wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią określonych od rzeki Wisłok i San, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na stoi lat Q1% nowych obiektów budowlanych, w ramach zadania: pn.: „Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV Sieniawa-Tryńcza w miejscowości Głogowiec na linię kablową oraz linii nN napowietrznej na kablową ze stacji transformatorowej Głogowiec 1, Głogowiec 2, Głogowiec 3, Głogowiec 4, wraz ze stacjami transformatorowymi Głogowiec 1 i Głogowiec 2 , w ramach zadania obejmującego modernizację linii SN 15 kV Sieniawa-Tryńcza oraz linii nN w miejscowości Głogowiec, Gmina Tryńcza", powiat przeworski, województwo podkarpackie.
II. Zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie prowadzonego w tej sprawie postępowania administracyjnego, w terminie 3 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
W zasięgu oddziaływania znajdują się następujące działki o nr ewid.: 310 302, 634/3, 169, 585/2 obręb 0001 Głogowiec.
W powyższym terminie Strony mogą zgłosić uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, osobiście lub pisemnie pod adresem: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno w godzinach od 800 do 1600.
Zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021, poz. 2233 ze zm.), jeżeli liczba stron przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego „zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej".
Informację o wszczęciu ww. postępowania administracyjnego podano do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Głogowiec, gmina Tryńcza.
Po upływie tego terminu zostanie wydana stosowna decyzja.
powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-05-18
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-05-24 11:37
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-05-24 11:38
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2022-06-27
data dodania: 2022-06-27
data dodania: 2022-06-27
data dodania: 2022-06-22
data dodania: 2022-06-21
data dodania: 2022-06-21
data dodania: 2022-06-21
data dodania: 2022-06-21
data dodania: 2022-06-21
data dodania: 2022-06-21
Przetargi
Treści
data dodania: 2022-06-29
data dodania: 2022-06-29
data dodania: 2022-06-28
data dodania: 2022-06-27
data dodania: 2022-06-23
Newsletter

Valid HTML 4.01 Transitional

Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 30 czerwca 2022r. 06:20:11
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.