Przejdź do treści
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 23 czerwca 2022 r. o wydaniu decyzji, pozwoleń wodnoprawnych

OBWIESZCZENIE
Dyrektor Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie działając na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (DZ.U. z 2021 r.; poz. 735 - zwane dalej - Kpa) w związku z art. 401 ust. 1,3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021, poz. 624 ze zm.)
Zawiadamia strony postępowania
O wydaniu decyzji nr 253/2022/ZUZ z dnia 23 czerwca 2022 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.66.2022.MKo udzielającej Powiatowemu Zarządowi Dróg w Przeworsku ul. Słowackiego 24, 37-200 Przeworsk, pozwoleń wodnoprawnych na:
1.   Wykonanie urządzeń wodnych polegające na:
  1. Przebudowę istniejącego mostu wraz z umocnieniem
  2. Likwidację rowu przydrożnego prawostronnego od km 0+010,0 do 4+221,0 oraz lewostronnego 0+040,0 do km 4+931,0
  3. Likwidację rowu otwartego bocznego w km 4+687 po stronie lewej, przy drodze bocznej o długości L=8,0 m
  4. Budowa rowów otwartych, trawiastych oraz rowów otwartych umocnionych wraz z budową 2 szt. przepustów i przebudową 2 szt. przepustów pod koroną drogi oraz budową 86 szt. przepustów pod zjazdami,
  5. Budowa rowów krytych z rur z tworzywa sztucznego,
  6. Budowa wylotów
2.   Usługi wodne tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z projektowanej kanalizacji deszczowej do urządzeń wodnych w związku z inwestycją pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr P1623R Siedleczka - Pantalowice" w m. Łopuszka Wielka, Siedleczka oraz Pantalowice gm. Kańczuga.
W zasięgu oddziaływania znajdują się działki następujących nrewid.: 1556, 1449,1577,1564, 1778 w miejscowości Siedleczka, na działkach o nr ewid. 90, 54, 5,113,43/15, 56, 55/1, 55/2,162, 226, 46, 235, w miejscowości Łopuszka Wielka, a także działkach o nr ewid. 62, 63, 64, 65, 226, 228, 229, 230, 233, 234, 235, 236, 981, 237, 1208, 1203, 854/2, 255, 256, 257, 259, 260, 261, 981, 381, 1173, 1193/2, 371, 386, 388, 395/2 w miejscowości Pantalowice.
Zgodnie z art. 401 ust. 3 Prawa wodnego, jeżeli liczba stron przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, tj. „zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej".
Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Zarządzie Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno.
Od ww. decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-06-23
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-06-27 15:33
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-06-27 15:35
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2022-08-11
data dodania: 2022-08-11
data dodania: 2022-08-11
data dodania: 2022-08-11
data dodania: 2022-08-11
data dodania: 2022-08-11
data dodania: 2022-08-11
data dodania: 2022-08-11
data dodania: 2022-08-11
data dodania: 2022-08-11
Przetargi
Treści
data dodania: 2022-09-08
data dodania: 2022-08-10
data dodania: 2022-08-09
Newsletter

Valid HTML 4.01 Transitional

Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 13 sierpnia 2022r. 11:36:15
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.