Przejdź do treści
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 28 czerwca 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie, działając na podstawie art. 10, art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) - dalej zwane Kpa, w związku z art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne {Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) - dalej zwane Prawo wodne,
zawiadamia strony postępowania o:
  1. Wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Powiatowemu Zarządowi Dróg w Przeworsku pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługi wodne realizowanych w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1609R w m. Sietesz w km 0+618 - 0+782 na dz. nr ewid. 1521 położonej w m. Sietesz, Kańczuga".
  2. Zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie prowadzonego w tej sprawie postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z aktami tego postępowania, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.
W zasięgu oddziaływania znajdują się następujące działki: 1350, 1347, 1344, 1343, 1339, 1698, 1699, 1697,1696,1691, 1690,1685/2,1685/1,1680 obręb 0012 Sietesz.
W powyższym terminie Strony mogą zgłosić uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, osobiście lub pisemnie pod adresem: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno w godzinach od 800 do 16°°.
Zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021, poz. 2233 ze zm.), jeżeli liczba stron przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego „zawiadomienie stron o decyzjach innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej".
W myśl art. 49 §2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Informację o wszczęciu ww. postępowania administracyjnego podano do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
Po upływie tego terminu zostanie wydana stosowna decyzja.
powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-06-28
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-07-04 15:11
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-07-04 15:13
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2022-08-11
data dodania: 2022-08-11
data dodania: 2022-08-11
data dodania: 2022-08-11
data dodania: 2022-08-11
data dodania: 2022-08-11
data dodania: 2022-08-11
data dodania: 2022-08-11
data dodania: 2022-08-11
data dodania: 2022-08-11
Przetargi
Treści
data dodania: 2022-09-08
data dodania: 2022-08-10
Newsletter

Valid HTML 4.01 Transitional

Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 13 sierpnia 2022r. 12:00:58
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.