XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Zawiadomienie w sprawie kameralnego okazania wstępnego projektu rozmieszczenia działek - Obręb Łopuszka Wielka

W związku z prowadzonym postępowaniem scaleniowym wsi Łopuszka Wielka, gmina Kańczuga wszczętym na podstawie Postanowienia Starosty Przeworskiego G0.661.13.1.2019 z dnia 11.09.2019 r. geodeta projektant Piotr Wołowiec upoważniony przez Starostę Przeworskiego.
Na podstawie art.10 ust.l, oraz art. 23 ust. 1 ustawy z 26.03.1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 32).
 
zawiadamia
że w związku z prowadzonym scaleniem gruntów wsi Łopuszka Wielka, gmina Kańczuga, w biurze Zespołu Scaleniowego, w Łopuszce Wielkiej (Dom Strażaka)
zostanie przeprowadzone kameralne okazanie wstępnego projektu rozmieszczenia działek od poniedziałku do piątku w dniach 16.08.2022 r. - 17.10.2022 r. w godzinach 7:00-15:00.
 
Należy zabrać ze sobą dowód osobisty, dokumenty dotyczące własności gruntu, oraz pełnomocnictwo od właściciela gdy reprezentuje go inna osoba.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-08-01
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-08-09 15:49
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-08-09 15:50