Przejdź do treści
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia PGE Dystrybucja S. A., pozwolenia wodnoprawnego

OBWIESZCZENIE
Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie, działając na podstawie art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 755 ze zm.) - dalej zwane Kpa, w związku z art. 390 ust. 1 pkt. Ib, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2022. poz. 2625 t.j.) - dalej zwane Prawo wodne,
zawiadamiam

  1. Wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia PGE Dystrybucja S.A, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Mleczka, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na sto lat Ql% nowych obiektów budowlanych, tj. linii energetycznej kablowej SN 15 kV oraz nN 0,4 KV, współbieżnych rurociągów kanalizacji światłowodowej oraz kontenerowej stacji transformatorowej
  2. Zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie prowadzonego w tej sprawie postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z aktami tego postępowania, w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.
W zasięgu oddziaływania znajdują się następujące działki: 3334, 3378, 3379, 3380/1, 3382, 3384/1, 3384/2, 3384/3, 3385, 3386, 3387/1, 3388/1. 3388/5, 3389/1, 3389/2. 3389/3, 3389/14, 3390/2, 3394. 3425/1, 3425/2, 3426, 3429, 3430,3431/1, 3431/2. 3432, 3433, 3434.3435.3457/2. 3467/1, 3467/3. 3467/4. 3468, 3470, 3471. 3472. 3473, 3474, 3475, 3476. 3477, 3478, 3479, 3480/2, 3480/3, 3480/4, 3481. 3482, 3483. 3484. 3485/2. 3486. 3487. 3488. 3489. 3490. 3491, 3492, 3493, 3494, 3495. 3498. 3333. 3357. 3367/1. 3367/2. 3367/3. 3367/4, 3368/4, 3369/2. 3369/3, 3369/4, 3369/5, 3369/6. 3370/1, 3370/4, 3371/1, 3372/1, 3511/1, 3511/2 obr. 0003 Przeworsk, miasto Przeworsk, powiat przeworski, woj, podkarpackie.
W związku z powyższym Strony mogą zgłosić uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, osobiście lub pisemnie pod adresem: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno w godzinach od 800 do 1600.
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, zgodnie z art. 41 Kpa.
Ewentualne uwagi w przedmiotowej sprawie można wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Do zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego, innych czynnościach organu lub o wydaniu decyzji w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego stosuje się przepisy art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego tj. „zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej".
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Po upływie ww. terminu zostanie wydana stosowna decyzja.
powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-05-29
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-02 12:03
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-02 12:05
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2023-08-23
data dodania: 2023-08-23
data dodania: 2023-08-23
data dodania: 2023-08-23
data dodania: 2023-08-23
data dodania: 2023-08-23
data dodania: 2023-08-23
data dodania: 2023-08-23
data dodania: 2023-08-23
data dodania: 2023-08-23
Przetargi
Treści
data dodania: 2023-09-21
data dodania: 2023-09-21
data dodania: 2023-09-20
data dodania: 2023-09-20
Newsletter

Valid HTML 4.01 Transitional

Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 24 września 2023r. 22:00:45
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.