Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 48 
Uchwała Nr XXVIII/286/21
Uchwała Nr XXVIII/286/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego SP ZOZ w Przeworsku na lata 2021 – 2022
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-01-20 14:16
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-01-20 14:17
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-01-20 14:19
Uchwała Nr XXVIII/285/21
Uchwała Nr XXVIII/285/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (VIII)” i wyrażenia zgody na jego realizację
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-01-20 14:14
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-01-20 14:15
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-01-20 14:16
Uchwała Nr XXVIII/284/21
Uchwała Nr XXVIII/284/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-01-20 14:01
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-01-20 14:02
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-01-20 14:12
Uchwała Nr XXVIII/283/21
Uchwała Nr XXVIII/283/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na świadczenie kolejowych przewozów pasażerskich w ramach PKA
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-01-20 13:19
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-01-20 13:20
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-01-20 13:21
Uchwała Nr XXVIII/282/21
Uchwała Nr XXVIII/282/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na modernizację drogi wojewódzkiej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-01-20 13:16
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-01-20 13:17
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-01-20 13:18
Uchwała Nr XXVIII/281/21
Uchwała Nr XXVIII/281/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-01-20 13:08
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-01-20 13:10
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-01-20 13:12
Uchwała Nr XXVIII/280/21
Uchwała Nr XXVIII/280/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. Uchwała budżetowa na rok 2022
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-01-20 13:00
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-01-20 13:01
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-01-20 13:08
Uchwała Nr XXVIII/279/21
Uchwała Nr XXVIII/279/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-01-20 12:53
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-01-20 12:54
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-01-20 12:59
Uchwała Nr XXVII/278/21
Uchwała Nr XXVII/278/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-11-24 10:57
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-11-24 10:57
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-12-21 08:10
Uchwała Nr XXVII/277/21
Uchwała Nr XXVII/277/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-11-24 10:56
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-11-24 10:56
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-12-21 08:09
Uchwała Nr XXVII/276/21
Uchwała Nr XXVII/276/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-11-24 10:55
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-11-24 10:55
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-12-21 08:09
Uchwała Nr XXVII/275/21
Uchwała Nr XXVII/275/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/45/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 1 marca 2019r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów całodobowych aptek na terenie Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-11-24 10:53
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-11-24 10:53
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-12-21 08:08
Uchwała Nr XXVII/274/21
Uchwała Nr XXVII/274/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia na rok 2022 wysokości stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-11-24 10:51
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-11-24 10:51
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-12-21 08:07
Uchwała Nr XXVII/273/21
Uchwała Nr XXVII/273/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Przeworskiego Nr XXI/225/21 z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-11-24 10:49
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-11-24 10:49
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-12-21 08:05
Uchwała Nr XXVII/272/21
Uchwała Nr XXVII/272/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-11-24 10:48
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-11-24 10:48
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-12-21 08:04
Uchwała Nr XXVII/271/21
Uchwała Nr XXVII/271/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Przeworskiego Nr XXI/222/21 z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na zakup samochodu ciężarowego wraz z pługiem i piaskarką  w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym przeznaczonego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-11-24 10:46
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-11-24 10:46
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-12-21 08:04
Uchwała Nr XXVII/270/21
Uchwała Nr XXVII/270/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-11-24 10:44
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-11-24 10:44
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-12-21 08:02
Uchwała Nr XXVII/269/21
Uchwała Nr XXVII/269/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-11-24 10:40
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-11-24 10:40
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-12-21 08:01
Uchwała Nr XXVII/268/21
Uchwała Nr XXVII/268/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-11-24 10:38
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-11-24 10:38
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-12-21 08:00
Uchwała Nr XXVI/267/21
Uchwała Nr XXVI/267/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Przeworskiego Nr XXI/222/21 z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na zakup samochodu ciężarowego wraz z pługiem i piaskarką  w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym przeznaczonego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-08 12:09
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-08 12:09
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-08 12:09
Uchwała Nr XXVI/266/21
Uchwała Nr XXVI/266/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie wynajęcia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Przeworskiego położonych w m. Przeworsk, Obręb nr 4
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-08 12:06
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-08 12:06
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-08 12:07
Uchwała Nr XXVI/265/21
Uchwała Nr XXVI/265/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-08 12:04
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-08 12:04
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-08 12:05
Uchwała Nr XXVI/264/21
Uchwała Nr XXVI/264/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie przyjęcia do realizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2021-2030”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-08 12:01
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-08 12:01
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-08 12:02
Uchwała Nr XXVI/263/21
Uchwała Nr XXVI/263/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka, które funkcjonują na terenie Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-08 11:59
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-08 11:59
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-08 12:00
Uchwała Nr XXVI/262/21
Uchwała Nr XXVI/262/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Przeworskiego Nr XXI/225/21 z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-08 11:57
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-08 11:57
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-08 11:58
Uchwała Nr XXVI/261/21
Uchwała Nr XXVI/261/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/191/20 z dnia 16 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki długoterminowej z budżetu Powiatu Przeworskiego w roku 2020 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-08 11:55
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-08 11:55
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-08 11:56
Uchwała Nr XXVI/260/21
Uchwała Nr XXVI/260/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie udzielenia poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku stanowiącego zabezpieczenie spłaty kredytu długoterminowego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-08 10:31
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-08 10:30
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-08 10:31
Uchwała Nr XXVI/259/21
Uchwała Nr XXVI/259/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-08 10:28
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-08 10:28
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-08 10:29
Uchwała Nr XXVI/258/21
Uchwała Nr XXVI/258/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-08 10:26
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-08 10:26
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-08 10:26
Uchwała Nr XXVI/257/21
Uchwała Nr XXVI/257/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-10-08 10:23
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-10-08 10:23
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-10-08 10:24
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk , tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 22 stycznia 2022r. 19:36:05
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.