Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 47 
Uchwała Nr XXII/236/21
Uchwała Nr XXII/236/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Odbudowa linii wąskotorowej Przeworskiej Kolei Dojazdowej Przeworsk - Dynów” 
o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-05-25 16:02
Publikujący Marek Nowak 2021-05-25 16:03
Modyfikacja Marek Nowak 2021-05-25 16:04
Uchwała Nr XXII/235/21
Uchwała Nr XXII/235/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach prowadzonych przez Powiat Przeworski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-05-25 15:58
Publikujący Marek Nowak 2021-05-25 15:59
Modyfikacja Marek Nowak 2021-05-25 16:01
Uchwała Nr XXII/234/21
Uchwała Nr XXII/234/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie zasad udzielania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-05-25 15:55
Publikujący Marek Nowak 2021-05-25 15:56
Modyfikacja Marek Nowak 2021-05-25 15:58
Uchwała Nr XXII/233/21
Uchwała Nr XXII/233/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-05-25 15:52
Publikujący Marek Nowak 2021-05-25 15:53
Modyfikacja Marek Nowak 2021-05-25 15:54
Uchwała Nr XXI/232/21
Uchwała Nr XXI/232/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Przeworskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w 2021 r.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-13 14:03
Publikujący Marek Nowak 2021-04-13 14:04
Modyfikacja Marek Nowak 2021-04-13 14:05
Uchwała Nr XXI/231/21
Uchwała Nr XXI/231/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia od Wojewody niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 roku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-13 14:00
Publikujący Marek Nowak 2021-04-13 14:01
Modyfikacja Marek Nowak 2021-04-13 14:03
Uchwała Nr XXI/230/21
Uchwała Nr XXI/230/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu oddziaływań korekcyjno–edukacyjnych pn. „Zacznij wszystko od nowa…” dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Przeworskim na lata 2021 – 2022
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-13 13:52
Publikujący Marek Nowak 2021-04-13 13:53
Modyfikacja Marek Nowak 2021-04-13 13:55
Uchwała Nr XXI/229/21
Uchwała Nr XXI/229/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu psychologiczno – terapeutycznego pn. „Nowy Horyzont” dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Przeworskim na lata 2021-2022
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-13 13:25
Publikujący Marek Nowak 2021-04-13 13:25
Modyfikacja Marek Nowak 2021-04-13 13:50
Uchwała XXI/228/21
Uchwała XXI/228/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie uchwalenia Programu przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-13 13:21
Publikujący Marek Nowak 2021-04-13 13:21
Modyfikacja Marek Nowak 2021-04-13 13:24
Uchwała Nr XXI/227/21
Uchwała Nr XXI/227/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (VI)” i wyrażenia zgody na jego realizację
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-13 12:02
Publikujący Marek Nowak 2021-04-13 12:03
Modyfikacja Marek Nowak 2021-04-13 12:04
Uchwała Nr XXI/226/21
Uchwała Nr XXI/226/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zasad udzielania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarz
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-13 11:50
Publikujący Marek Nowak 2021-04-13 11:51
Modyfikacja Marek Nowak 2021-04-13 11:52
Uchwała Nr XXI/225/21
Uchwała Nr XXI/225/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-13 11:46
Publikujący Marek Nowak 2021-04-13 11:46
Modyfikacja Marek Nowak 2021-04-13 11:49
Uchwała Nr XXI/224/21
Uchwała Nr XXI/224/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pt. „Innowacyjne kształcenie w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku gwarancją sukcesu na rynku pracy” w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20 RPO WP na lata 2014-2020 działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego oraz zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-13 11:33
Publikujący Marek Nowak 2021-04-13 11:34
Modyfikacja Marek Nowak 2021-04-13 11:45
Uchwała Nr XXI/223/21
Uchwała Nr XXI/223/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki długoterminowej z budżetu Powiatu Przeworskiego w roku 2021 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-13 11:30
Publikujący Marek Nowak 2021-04-13 11:30
Modyfikacja Marek Nowak 2021-04-13 11:33
Uchwała Nr XXI/222/21
Uchwała Nr XXI/222/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na zakup samochodu ciężarowego wraz z pługiem i piaskarką w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym przeznaczonego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-13 11:27
Publikujący Marek Nowak 2021-04-13 11:27
Modyfikacja Marek Nowak 2021-04-13 11:29
Uchwała Nr XXI/221/21
Uchwała Nr XXI/221/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-13 11:24
Publikujący Marek Nowak 2021-04-13 11:24
Modyfikacja Marek Nowak 2021-04-13 11:26
Uchwała Nr XXI/220/21
Uchwała Nr XXI/220/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-13 11:19
Publikujący Marek Nowak 2021-04-13 11:20
Modyfikacja Marek Nowak 2021-04-13 11:23
Uchwała Nr XX/219/21
Uchwała Nr XX/219/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Przeworskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-02-15 10:04
Publikujący Marek Nowak 2021-02-15 10:04
Modyfikacja Marek Nowak 2021-02-15 10:06
Uchwała Nr XX/218/21
Uchwała Nr XX/218/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Przeworskiego na 2021 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-02-15 09:58
Publikujący Marek Nowak 2021-02-15 09:58
Modyfikacja Marek Nowak 2021-02-15 10:01
Uchwała Nr XX/217/21
Uchwała Nr XX/217/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Przeworskiego na 2021 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-02-15 09:55
Publikujący Marek Nowak 2021-02-15 09:55
Modyfikacja Marek Nowak 2021-02-15 09:57
Uchwała Nr XX/216/21
Uchwała Nr XX/216/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (VII)” i wyrażenia zgody na jego realizację
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-02-15 09:52
Publikujący Marek Nowak 2021-02-15 09:52
Modyfikacja Marek Nowak 2021-02-15 09:54
Uchwała Nr XX/215/21
Uchwała Nr XX/215/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Przeworskim na lata 2021-2023”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-02-15 09:49
Publikujący Marek Nowak 2021-02-15 09:49
Modyfikacja Marek Nowak 2021-02-15 09:51
Uchwała Nr XX/214/21
Uchwała Nr XX/214/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie powierzenia Gminie Tryńcza realizacji zadania własnego Powiatu Przeworskiego pn. "Przebudowa dróg powiatowych i budowa chodników na terenie Gminy Tryńcza”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-02-15 09:45
Publikujący Marek Nowak 2021-02-15 09:46
Modyfikacja Marek Nowak 2021-02-15 09:48
Uchwała Nr XX/213/21
Uchwała Nr XX/213/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na  zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania  pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg i mostów powiatowych obejmujących drogi: P 1604R Żurawiczki – Zarzecze, P 1 617R Kańczuga – Jarosław, P 1619R Zarzecze – Pełnatycze - Bystrowice” o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-02-15 09:39
Publikujący Marek Nowak 2021-02-15 09:39
Modyfikacja Marek Nowak 2021-02-15 09:43
Uchwała Nr XX/212/21
Uchwała Nr XX/212/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie powierzenia Gminie Zarzecze realizacji zadania własnego Powiatu Przeworskiego pn. "Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach: Kisielów i Siennów”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-02-15 09:33
Publikujący Marek Nowak 2021-02-15 09:34
Modyfikacja Marek Nowak 2021-02-15 09:36
Uchwała Nr XX/211/21
Uchwała Nr XX/211/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum w Przeworsku Zespole Pałacowo - Parkowym
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-02-15 09:27
Publikujący Marek Nowak 2021-02-15 09:27
Modyfikacja Marek Nowak 2021-02-15 09:30
Uchwała Nr XX/210/21
Uchwała Nr XX/210/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie wskazania kandydata do Rady Muzeum przy Muzeum w Przeworsku Zespole Pałacowo - Parkowym
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-02-15 09:02
Publikujący Marek Nowak 2021-02-15 09:02
Modyfikacja Marek Nowak 2021-02-15 09:05
Uchwała Nr XX/209/21
Uchwała Nr XX/209/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 05 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-02-15 08:49
Publikujący Marek Nowak 2021-02-15 08:49
Modyfikacja Marek Nowak 2021-02-15 09:00
Uchwała Nr XX/208/21
Uchwała Nr XX/208/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-02-15 08:43
Publikujący Marek Nowak 2021-02-15 08:43
Modyfikacja Marek Nowak 2021-02-15 08:46
Uchwała Nr XIX/207/20
Uchwała Nr XIX/207/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w Uchwale Rady Powiatu Przeworskiego Nr XIV/154/20 z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-02-02 12:06
Publikujący Marek Nowak 2021-02-02 12:06
Modyfikacja Marek Nowak 2021-02-11 14:55
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk , tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 13 czerwca 2021r. 08:14:02
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.