Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 49 
Uchwała Nr XXX/302/22
Uchwała Nr XXX/302/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-06-27 09:55
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-06-27 09:55
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-06-27 10:08
Uchwała Nr XXX/301/22
Uchwała Nr XXX/301/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego w Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-06-27 09:38
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-06-27 09:38
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-06-27 09:41
STANOWISKO Rady Powiatu Przew.
STANOWISKO Rady Powiatu Przeworskiego podjęte podczas XXX sesji nadzwyczajnej w dniu 22.06.2022 r. w sprawie odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-06-27 09:32
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-06-27 09:33
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-06-27 09:35
Raport z realizacji POŚ
Raport z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Przeworskiego" za lata 2019 - 2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-05-18 14:01
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-05-18 14:02
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-05-19 08:39
Uchwała Nr XXIX/300/22
Uchwała Nr XXIX/300/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2022
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-05-10 14:24
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-05-10 14:25
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-05-18 13:59
Uchwała Nr XXIX/299/22
Uchwała Nr XXIX/299/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia Programu przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-05-10 14:22
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-05-10 14:23
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-05-18 13:58
Uchwała Nr XXIX/298/22
Uchwała Nr XXIX/298/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Przeworskiego na 2022 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-05-10 14:20
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-05-10 14:22
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-05-18 13:57
Uchwała Nr XXIX/297/22
Uchwała Nr XXIX/297/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Przeworskiego na 2022 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-05-10 14:19
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-05-10 14:20
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-05-18 13:56
Uchwała Nr XXIX/296/22
Uchwała Nr XXIX/296/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Przeworskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w 2022 r.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-05-10 14:18
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-05-10 14:19
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-05-18 13:55
Uchwała Nr XXIX/295/22
Uchwała Nr XXIX/295/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia od Wojewody niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2022 roku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-05-10 14:16
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-05-10 14:17
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-05-18 13:54
Uchwała Nr XXIX/294/22
Uchwała Nr XXIX/294/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Przeworskim na lata 2022-2025”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-05-10 14:13
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-05-10 14:14
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-05-18 13:53
Uchwała Nr XXIX/293/22
Uchwała Nr XXIX/293/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu oddziaływań korekcyjno–edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Przeworskim na 2022 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-05-10 14:10
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-05-10 14:11
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-05-18 13:52
Uchwała Nr XXIX/292/22
Uchwała Nr XXIX/292/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-05-10 14:08
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-05-10 14:10
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-05-18 13:51
Uchwała Nr XXIX/291/22
Uchwała Nr XXIX/291/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na  zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1252 R Cieplice Górne - Cieplice Dolne” o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2022
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-05-10 14:02
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-05-10 14:03
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-05-18 13:50
Uchwała Nr XXIX/290/22
Uchwała Nr XXIX/290/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na modernizację drogi wojewódzkiej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-05-10 13:40
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-05-10 13:41
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-05-18 13:49
Uchwała Nr XXIX/289/22
Uchwała Nr XXIX/289/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/223/21 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki długoterminowej z budżetu Powiatu Przeworskiego w roku 2021 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-05-10 13:36
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-05-10 13:37
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-05-18 13:48
Uchwała Nr XXIX/288/22
Uchwała Nr XXIX/288/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-05-10 13:34
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-05-10 13:36
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-05-18 13:47
Uchwała Nr XXIX/287/22
Uchwała Nr XXIX/287/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2022
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-05-10 00:00
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-05-10 13:26
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-05-18 13:46
Uchwała Nr XXVIII/286/21
Uchwała Nr XXVIII/286/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego SP ZOZ w Przeworsku na lata 2021 – 2022
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-01-20 14:16
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-01-20 14:17
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-01-20 14:19
Uchwała Nr XXVIII/285/21
Uchwała Nr XXVIII/285/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (VIII)” i wyrażenia zgody na jego realizację
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-01-20 14:14
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-01-20 14:15
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-01-20 14:16
Uchwała Nr XXVIII/284/21
Uchwała Nr XXVIII/284/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-01-20 14:01
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-01-20 14:02
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-01-20 14:12
Uchwała Nr XXVIII/283/21
Uchwała Nr XXVIII/283/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na świadczenie kolejowych przewozów pasażerskich w ramach PKA
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-01-20 13:19
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-01-20 13:20
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-01-20 13:21
Uchwała Nr XXVIII/282/21
Uchwała Nr XXVIII/282/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na modernizację drogi wojewódzkiej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-01-20 13:16
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-01-20 13:17
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-01-20 13:18
Uchwała Nr XXVIII/281/21
Uchwała Nr XXVIII/281/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-01-20 13:08
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-01-20 13:10
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-01-20 13:12
Uchwała Nr XXVIII/280/21
Uchwała Nr XXVIII/280/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. Uchwała budżetowa na rok 2022
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-01-20 13:00
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-01-20 13:01
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-01-20 13:08
Uchwała Nr XXVIII/279/21
Uchwała Nr XXVIII/279/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-01-20 12:53
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-01-20 12:54
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-01-20 12:59
Uchwała Nr XXVII/278/21
Uchwała Nr XXVII/278/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-11-24 10:57
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-11-24 10:57
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-12-21 08:10
Uchwała Nr XXVII/277/21
Uchwała Nr XXVII/277/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-11-24 10:56
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-11-24 10:56
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-12-21 08:09
Uchwała Nr XXVII/276/21
Uchwała Nr XXVII/276/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-11-24 10:55
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-11-24 10:55
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-12-21 08:09
Uchwała Nr XXVII/275/21
Uchwała Nr XXVII/275/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/45/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 1 marca 2019r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów całodobowych aptek na terenie Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-11-24 10:53
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2021-11-24 10:53
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2021-12-21 08:08
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk , tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 05 lipca 2022r. 06:33:58
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.