Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 51 
Uchwała Nr XLII/361/22
Uchwała Nr XLII/361/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 października 2022 roku w sprawie ustalenia na rok 2023 wysokości stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-11-14 09:49
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-11-14 09:47
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-11-14 10:12
Uchwała Nr XLII/360/22
Uchwała Nr XLII/360/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 października 2022 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-11-14 09:46
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-11-14 09:45
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-11-14 10:11
STANOWISKO RPP
STANOWISKO Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 października 2022 roku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-11-10 15:03
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-11-10 15:01
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-11-14 10:13
Uchwała Nr XLII/359/22
Uchwała Nr XLII/359/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/45/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 1 marca 2019r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów całodobowych aptek na terenie Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-11-10 15:01
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-11-10 14:59
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-11-14 10:10
Uchwała Nr XLII/358/22
Uchwała Nr XLII/358/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 października 2022 roku r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/230/18 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 19 lipca 2018r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz ustalenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzeń nauczycieli
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-11-10 14:59
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-11-10 14:58
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-11-14 10:09
Uchwała Nr XLII/357/22
Uchwała Nr XLII/357/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 października 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1581R w m. Nowosielce” etap II o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2022
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-11-10 14:58
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-11-10 14:56
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-11-14 10:08
Uchwała Nr XLII/356/22
Uchwała Nr XLII/356/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 października 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr P1584R Dębów - Wojciechówka” o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2022
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-11-10 14:57
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-11-10 14:55
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-11-14 10:07
Uchwała Nr XLII/355/22
Uchwała Nr XLII/355/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 października 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na  zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w m. Świętoniowa” o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2022
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-11-10 14:56
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-11-10 14:54
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-11-14 10:05
Uchwała Nr XLII/354/22
Uchwała Nr XLII/354/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 października 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na  zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Modernizacja ul. Czarnieckiego - budowa chodnika” o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2022
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-11-10 14:55
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-11-10 14:53
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-11-14 10:04
Uchwała Nr XLII/353/22
Uchwała Nr XLII/353/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 października 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem  nieruchomości stanowiących własność Powiatu Przeworskiego położonych w m. Przeworsk, Obręb nr 4
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-11-10 14:53
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-11-10 14:52
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-11-14 10:03
Uchwała Nr XLII/352/22
Uchwała Nr XLII/352/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 października 2022 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Przeworskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w ramach III naboru wniosków w 2022 r.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-11-10 14:52
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-11-10 14:50
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-11-14 10:01
Uchwała Nr XLII/351/22
Uchwała Nr XLII/351/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 października 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Przeworskiego Nr XXIX/292/22 z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-11-10 14:50
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-11-10 14:48
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-11-14 09:59
Uchwała Nr XLII/350/22
Uchwała Nr XLII/350/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 października 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały własnej Nr XLI/342/22 z dnia 23 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na  zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Rewitalizacja  Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów”  o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2022
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-11-10 14:47
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-11-10 14:46
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-11-14 09:58
Uchwała Nr XLII/349/2022
Uchwała Nr XLII/349/2022 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 października 2022 roku w sprawie sporządzenia i wniesienia odpowiedzi na skargę wniesioną przez Bogusława Urbana – Starostę Powiatu Przeworskiego na Uchwałę Rady Powiatu Przeworskiego nr XXXIII/321/2022 z dnia 25 lipca 2022 r.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-11-10 14:45
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-11-10 14:43
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-11-14 09:57
Uchwała Nr XLII/348/22
Uchwała Nr XLII/348/22 Rady Powiatu  Przeworskiego z dnia 28 października 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-11-10 14:43
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-11-10 14:42
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-11-14 09:56
Uchwała Nr XLII/347/22
Uchwała Nr XLII/347/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2022
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-11-10 14:30
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-11-10 14:28
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-11-14 09:55
Uchwała Nr XLII/346/22
Uchwała Nr XLII/346/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 października 2022 roku w sprawie sporządzenia i wniesienia skargi do Wojewody Podkarpackiego w związku z niewykonaniem przez Zarząd Powiatu Przeworskiego uchwały Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 25 lipca 2022 r. nr XXXIII/321/22
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-11-10 14:29
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-11-10 14:27
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-11-14 09:52
Uchwała XLII/345/22
Uchwała XLII/345/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 października 2022 roku w sprawie wskazania kierunków działań Zarządu Powiatu Przeworskiego w zakresie inwestycji drogowych przewidzianych do realizacji w roku 2022-2023
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-11-10 14:25
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-11-10 14:23
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-11-14 09:51
Uchwała Nr XLI/344/22
Uchwała Nr XLI/344/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 23 września 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Przeworskiego Nr XXXIII/238/05 z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie utworzenia oraz ustalenia organizacji Powiatowego Punktu Interwencji Kryzysowej w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-10-28 10:55
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-10-28 10:54
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-10-28 10:55
Uchwała Nr XLI/343/22
Uchwała Nr XLI/343/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 23 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/191/20 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki  długoterminowej z budżetu Powiatu Przeworskiego w roku 2020 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-10-28 10:53
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-10-28 10:51
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-10-28 10:52
Uchwała Nr XLI/342/22
Uchwała Nr XLI/342/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 23 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na  zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów”  o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2022
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-10-28 10:51
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-10-28 10:49
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-10-28 10:50
Uchwała Nr XLI/341/22
Uchwała Nr XLI/341/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 23 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2022
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-10-28 10:48
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-10-28 10:47
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-10-28 10:48
Uchwała Nr XXXVIII/340/22
Uchwała Nr XXXVIII/340/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 8 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na  zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Modernizacja  kładki w m. Świętoniowa” o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2022
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-10-28 10:46
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-10-28 10:45
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-10-28 10:46
Uchwała Nr XXXVIII/339/22
Uchwała Nr XXXVIII/339/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 8 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na  zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa mostu na rzece Wisłok w miejscowości Gniewczyna Łańcucka wraz z drogami dojazdowymi” o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2022
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-10-28 10:44
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-10-28 10:43
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-10-28 10:44
Uchwała Nr XXXVIII/338/22
Uchwała Nr XXXVIII/338/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 8 września 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-10-28 10:41
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-10-28 10:40
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-10-28 10:41
Uchwała Nr XXXVIII/337/22
Uchwała Nr XXXVIII/337/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 8 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Przeworskiego na rok 2022
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-10-28 10:39
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-10-28 10:38
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-10-28 10:39
Uchwała Nr XXXVI/336/22
Uchwała Nr XXXVI/336/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Przeworskiego Nr XXIX/290/22 z dnia 18.08.2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu  Podkarpackiemu na modernizację drogi wojewódzkiej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-10-28 10:32
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-10-28 10:31
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-10-28 10:36
Uchwała Nr XXXVI/335/22
Uchwała Nr XXXVI/335/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku stanowiącego zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego w rachunku bieżącym
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-10-28 10:29
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-10-28 10:28
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-10-28 10:29
Uchwała Nr XXXVI/334/22
Uchwała Nr XXXVI/334/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-10-28 10:20
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-10-28 10:19
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-10-28 10:19
Uchwała Nr XXXV/333/22
Uchwała Nr XXXV/333/22 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 19 sierpnia 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej remontu drogi powiatowej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-10-28 10:17
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-10-28 10:16
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-10-28 10:16
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk , tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 09 grudnia 2022r. 11:20:37
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.