Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 3 ... 54 
Uchwała Nr LI/423/23
Uchwała Nr LI/423/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-08-23 11:18
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-08-23 11:15
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-08-23 11:16
Uchwała Nr LI/422/23
Uchwała Nr LI/422/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 21 czerwca 2023r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Przeworskiego Nr XLVII/388/23 z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-08-23 11:09
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-08-23 11:05
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-08-23 11:06
Uchwała Nr LI/421/23
Uchwała Nr LI/421/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-08-23 11:06
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-08-23 11:03
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-08-23 11:03
Uchwała Nr LI/420/23
Uchwała Nr LI/420/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie nie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i nie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-08-23 11:02
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-08-23 10:59
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-08-23 11:00
Uchwała Nr LI/419/23
Uchwała Nr LI/419/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie nie udzielenia Zarządowi Powiatu Przeworskiego wotum zaufania
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-08-23 11:00
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-08-23 10:56
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-08-23 10:57
Uchwała Nr L/418/2023
Uchwała Nr L/418/2023 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2023
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-08-23 10:57
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-08-23 10:53
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-08-23 10:55
Uchwała Nr L/417/23
Uchwała Nr L/417/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2023
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-08-23 10:54
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-08-23 10:50
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-08-23 10:52
Sprawozdanie z realizacji PWPP
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-07 13:06
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 13:04
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 13:06
Uchwała Nr XLIX/416/23
Uchwała Nr XLIX/416/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zwołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-07 12:59
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 12:57
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 12:59
Uchwała Nr XLIX/415/2023
Uchwała Nr XLIX/415/2023 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 14 marca 2023r. Nr XLVII/398/23
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-07 12:56
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 12:54
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 12:56
Uchwała Nr XLIX/414/23
Uchwała Nr XLIX/414/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 9 maja 2023 roku w sprawie sporządzenia i wniesienia odpowiedzi na skargę wniesioną przez Bogusława Urbana – Starostę Powiatu Przeworskiego na Uchwałę Rady Powiatu
Przeworskiego Nr XLVII/398/23 z dnia 14 marca 2023 r.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-07 12:54
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 12:52
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 12:53
Uchwała Nr XLIX/413/23
Uchwała Nr XLIX/413/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 9 maja 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Powiatowi Jarosławskiemu zadania publicznego polegającego na kontroli przestrzegania ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r., o rybactwie śródlądowym (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 883) na terenie Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-07 12:47
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 12:45
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 12:48
Uchwała Nr XLIX/412/23
Uchwała Nr XLIX/412/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/234/21Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie zasad udzielania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-07 12:42
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 12:40
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 12:42
Uchwała Nr XLIX/411/23
Uchwała Nr XLIX/411/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 9 maja 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Jawornik Polski” o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2023
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-07 12:40
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 12:38
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 12:39
Uchwała Nr XLIX/410/23
Uchwała Nr XLIX/410/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 9 maja 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr P 1543 R w m. Dębów” o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2023
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-07 12:38
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 12:35
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 12:37
Uchwała Nr XLIX/409/23
Uchwała Nr XLIX/409/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 9 maja 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej  w miejscowościach Kisielów i Siennów” o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2023
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-07 12:26
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 12:24
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 12:34
Uchwała Nr XLIX/408/23
Uchwała Nr XLIX/408/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 9 maja 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Remont dróg powiatowych i budowa chodników na terenie Gminy Adamówka” o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2023
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-07 12:22
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 12:20
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 12:22
Uchwała Nr XLVIII/407/23
Uchwała Nr XLVIII/407/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-07 12:17
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 12:14
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 12:15
Uchwała Nr XLVIII/406/23
Uchwała Nr XLVIII/406/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Gminy Adamówka w sprawie zabezpieczenia środków na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Majdan Sieniawski/Nowiny – Pawłowa na długości 2 km
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-07 12:14
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 12:12
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 12:13
Uchwała Nr XLVIII/405/23
Uchwała Nr XLVIII/405/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodnika przy ul. Misiągiewicza w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-07 12:10
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 12:08
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 12:10
Uchwała Nr XLVIII/404/123
Uchwała Nr XLVIII/404/123 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodnika w miejscowości Ujezna
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-07 12:01
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 11:59
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 12:00
Uchwała Nr XLVIII/403/23
Uchwała Nr XLVIII/403/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr P1518R na odcinku Świętoniowa – Budy Łańcuckie
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-07 11:58
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 11:56
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 11:58
Uchwała Nr XLVIII/402/23
Uchwała Nr XLVIII/402/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia starań Gminy Solina w zakresie oczyszczania dorzeczy Jeziora Solińskiego i Myczkowskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-07 11:54
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 11:52
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 11:53
Uchwała Nr XLVIII/401/23
Uchwała Nr XLVIII/401/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2023 - 2026
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-07 11:50
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 11:48
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 11:50
Uchwała Nr XLVIII/400/23
Uchwała Nr XLVIII/400/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2023
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-07 11:47
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 11:45
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 11:46
Uchwała Nr XLVIII/399/2023
Uchwała Nr XLVIII/399/2023 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Przeworskiego na rok 2023
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-07 11:39
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 11:37
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 11:38
STANOWISKO RPP z 14.03.2023 r.
STANOWISKO Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 14 marca 2023 roku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-07 10:37
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 10:35
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 10:36
Uchwała Nr XLVII/398/23
Uchwała Nr XLVII/398/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wyłonienie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-07 10:33
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 10:31
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 10:33
Uchwała Nr XLVII/397/23
Uchwała Nr XLVII/397/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia od Wojewody niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2023 roku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-07 10:31
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 10:29
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 10:30
Uchwała Nr XLVII/396/23
Uchwała Nr XLVII/396/23 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu przeworskiego (I)” i wyrażenia zgody na jego realizację
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-06-07 10:28
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 10:26
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-06-07 10:27
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk , tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 06 grudnia 2023r. 12:04:34
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.