Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 ... 25 26 27 ... 51 
Uchwała Nr XXXI/187/13

Uchwała Nr XXXI/187/13 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-05-16 13:16
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-05-16 13:16
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2013-05-16 13:17
Uchwała Nr XXXI/186/13

Uchwała Nr  XXXI/186/13 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przeworskiego
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-05-16 13:15
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-05-16 13:15
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2013-05-16 13:16
Uchwała Nr XXXI/185/13

Uchwała Nr XXXI/185/13 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2013
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-05-16 12:56
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-05-16 12:56
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2013-05-16 13:14
Uchwała Nr XXX/184/13

Uchwała Nr XXX/184/13 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Przeworskiego  na 2013 rok
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-05-16 12:46
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-05-16 12:46
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2013-05-16 12:46
Uchwała Nr XXX/183/13

Uchwała Nr XXX/183/13 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia  18 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Przeworskiego na 2013 rok
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-05-16 12:44
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-05-16 12:45
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2013-05-16 12:45
Uchwała Nr XXX/182/13

Uchwała Nr XXX/182/13 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie inicjatywy o wystąpienie przez Wojewodę Podkarpackiego z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia „Medal Złoty za Długoletnią Służbę” dla Starosty Przeworskiego za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-05-16 12:42
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-05-16 12:42
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2013-05-16 12:43
Uchwała NR XXX/181/13

Uchwała NR XXX/181/13 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/79/11 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów całodobowych aptek w Powiecie Przeworskim

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-05-16 12:36
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-05-16 12:37
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2013-05-16 12:44
Uchwała Nr XXX/180/13

Uchwała Nr XXX/180/13 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-05-16 12:19
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-05-16 12:19
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2013-05-16 12:20
Uchwała Nr XXX/179/13

Uchwała Nr XXX/179/13 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przeworskiego
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-05-16 12:16
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-05-16 12:17
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2013-05-16 12:17
Uchwała Nr XXX/178/13

Uchwała Nr  XXX/178/13 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2013
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-05-16 12:14
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-05-16 12:14
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2013-05-16 12:15
Uchwała Nr XXIX/177/13

Uchwała Nr XXIX/177/13 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-01-30 13:53
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-01-30 13:53
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2013-01-30 13:53
Uchwała Nr XXIX/176/13

Uchwała Nr XXIX/176/13 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie włączenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zarzeczu do Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Zarzeczu

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-01-30 13:52
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-01-30 13:52
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2013-01-30 13:52
Uchwała Nr XXIX/175/13

Uchwała budżetowa na 2013 rok Nr XXIX/175/13 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 17 stycznia 2013 roku

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-01-30 00:00
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-01-30 13:50
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2013-01-30 13:51
Uchwała Nr XXIX/174/13

Uchwała Nr XXIX/174/13 Rady Powiatu  Przeworskiego z dnia  17 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przeworskiego
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-01-30 13:36
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-01-30 13:36
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2013-01-30 14:21
Uchwała Nr XXVIII/173/12

Uchwała Nr XXVIII/173/12 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia od Wojewody niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2013 roku
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-01-30 13:35
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-01-30 13:35
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2013-01-30 13:35
Uchwała Nr XXVIII/172/12

Uchwała Nr XXVIII/172/12 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-01-30 13:32
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-01-30 13:33
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2013-01-30 13:33
Uchwała Nr XXVIII/171/12

Uchwała Nr XXVIII/171/12 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie przeworskim ", w ramach priorytetu VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe centra pomocy rodzinie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zaciągania zobowiązań finansowych związanych z realizacją projektu.
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-01-30 13:31
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-01-30 13:31
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2013-01-30 13:32
Uchwała Nr XXVIII/170/12

Uchwała Nr XXVIII/170/12 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w Uchwale Rady Powiatu Przeworskiego Nr XX/114/112 z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-01-30 13:29
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-01-30 13:29
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2013-01-30 13:29
Uchwała Nr XXVIII/169/12

Uchwała Nr XXVIII/169/12 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Przeworskiego na rok  2012
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-01-30 13:28
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-01-30 13:28
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2013-01-30 13:28
Uchwała Nr XXVIII/168/12

Uchwała Nr XXVIII/168/12 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Przeworskiego na rok 2012
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-01-30 13:27
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-01-30 13:27
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2013-01-30 13:27
Uchwała Nr XXVIII/167/12

Uchwała Nr XXVIII/167/12 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przeworskiego
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-01-30 13:26
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-01-30 13:26
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2013-01-30 13:26
Uchwała Nr XXVII/166/12

Uchwała Nr XXVII/166/12 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia  16 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie  Powiatu  Przeworskiego na rok  2012
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-01-30 13:24
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-01-30 13:24
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2013-01-30 13:24
Uchwała Nr XXVII/165/12

Uchwała Nr XXVII/165/12 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przeworskiego
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-01-30 13:23
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-01-30 13:23
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2013-01-30 13:23
Uchwała Nr XXVII/164/12

Uchwała Nr XXVII/164/12 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 16 listopada 2012 rokuw sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu obrotowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w roku 2012
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-01-30 13:22
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-01-30 13:22
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2013-01-30 13:22
Uchwała Nr XXVI/163/12

Uchwała Nr XXVI/163/12 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/79/11 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów całodobowych aptek w Powiecie Przeworskim

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-01-30 13:21
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-01-30 13:21
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2013-01-30 13:21
Uchwała Nr XXVI/162/12

Uchwała Nr XXVI/162/12 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 30 października 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-01-30 13:07
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-01-30 13:07
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2013-01-30 13:07
Uchwała Nr XXVI/161/12

Uchwała Nr XXVI/161/12 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-01-30 13:05
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-01-30 13:05
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2013-01-30 13:06
Uchwała Nr XXVI/160/12

Uchwała Nr XXVI/160/12 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie  Powiatu  Przeworskiego na rok 2012
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-01-30 13:03
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2013-01-30 13:03
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2013-01-30 13:04
Uchwała Nr XXV/159/12

Uchwała Nr XXV/159/12 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie  Powiatu  Przeworskiego na rok  2012

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2012-11-05 13:14
Publikujący Jan Śliwa - Sekretarz Powiatu 2012-11-05 13:14
Modyfikacja Jan Śliwa - Sekretarz Powiatu 2012-11-05 13:14
Uchwała Nr XXV/158/12

Uchwała Nr XXV/158/12 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmian w Uchwale Rady Powiatu Przeworskiego Nr XX/114/12 z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2012-11-05 13:13
Publikujący Jan Śliwa - Sekretarz Powiatu 2012-11-05 13:13
Modyfikacja Jan Śliwa - Sekretarz Powiatu 2012-11-05 13:13
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk , tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 08 lutego 2023r. 00:41:28
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.