Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 54 
Uchwała Nr 355/131/22
Uchwała Nr 355/131/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 9 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie  Powiatu  Przeworskiego na rok 2022
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-08-11 09:55
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-08-11 09:55
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-08-11 09:56
Uchwała Nr 354/130/22
Uchwała Nr 354/130/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 5 sierpnia 2022 roku w sprawie uznania niecelowości i nieprzyznania dofinasowania na realizację zadania publicznego pt. „Nieodkryty Powiat Przeworski”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-08-11 09:51
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-08-11 09:52
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-08-11 09:52
Uchwała Nr 353/130/22
Uchwała Nr 353/130/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 5 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-08-11 09:50
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-08-11 09:50
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-08-11 09:51
Uchwała Nr 352/130/22
Uchwała Nr 352/130/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 5 sierpnia 2022 roku w sprawie uznania za celową i przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-08-11 09:48
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-08-11 09:49
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-08-11 09:49
Uchwała Nr 351/130/22
Uchwała Nr 351/130/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 5 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Przeworskiego na rok 2022
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-08-11 09:46
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-08-11 09:47
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-08-11 09:47
Uchwała Nr 350/129/22
Uchwała Nr 350/129/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 20 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2022
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-08-11 00:00
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-08-11 09:43
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-08-11 09:45
Uchwała Nr 349/129/22
Uchwała Nr 349/129/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 20 lipca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie oraz podjęcie innego zatrudnienia przez p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-08-11 09:41
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-08-11 09:42
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-08-11 09:42
Uchwała Nr 348/129/22
Uchwała Nr 348/129/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 20 lipca 2022 roku w sprawie uznania za celową i przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-08-11 09:37
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-08-11 09:38
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-08-11 09:38
Uchwała Nr 347/129/22
Uchwała Nr 347/129/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 20 lipca 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Staroście Przeworskiemu
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-08-11 09:35
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-08-11 09:36
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-08-11 09:36
Uchwała Nr 346/128/22
Uchwała Nr 346/128/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie powołania p.o. Dyrektora  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-08-11 09:27
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-08-11 09:28
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-08-11 09:28
Uchwała Nr 345/127/22
Uchwała Nr 345/127/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie uznania za celową  i przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-07-18 09:31
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-07-18 09:32
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-07-18 09:32
Uchwała Nr 344/127/22
Uchwała Nr 344/127/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2022
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-07-18 09:30
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-07-18 09:31
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-07-18 09:31
Uchwała Nr 343/126/22
Uchwała Nr 343/126/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 05 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2022
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-07-18 09:28
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-07-18 09:29
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-07-18 09:29
Uchwała Nr 342/126/22
Uchwała Nr 342/126/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 5 lipca 2022 roku w sprawie zrzeczenia się odszkodowania
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-07-18 09:25
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-07-18 09:25
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-07-18 09:26
Uchwała Nr 341/125/22
Uchwała Nr 341/125/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2022
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-07-18 09:22
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-07-18 09:23
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-07-18 09:23
Uchwała Nr 340/125/22
Uchwała Nr 340/125/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-07-18 09:20
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-07-18 09:21
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-07-18 09:21
Uchwała Nr 339/124/22
Uchwała Nr 339/124/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie uznania za celową i przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-07-18 09:18
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-07-18 09:19
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-07-18 09:19
Uchwała Nr 338/124/22
Uchwała Nr 338/124/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2022
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-07-18 09:17
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-07-18 09:17
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-07-18 09:18
Uchwała Nr 337/123/22
Uchwała Nr 337/123/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-07-18 09:10
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-07-18 09:10
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-07-18 09:12
Uchwała Nr 336/123/22
Uchwała Nr 336/123/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Przeworskiego na rok 2022
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-07-18 09:03
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-07-18 09:04
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-07-18 09:04
Uchwała Nr 335/123/22
Uchwała Nr 335/123/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się  o stopień nauczyciela mianowanego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-07-18 09:00
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-07-18 09:00
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-07-18 09:01
Uchwała Nr 334/123/22
Uchwała Nr 334/123/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją  programu „Zajęcia klubowe w WTZ” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-07-18 08:54
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-07-18 08:55
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-07-18 08:56
Uchwała Nr 333/123/22
Uchwała Nr 333/123/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-07-18 08:35
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-07-18 08:36
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-07-18 08:37
Uchwała Nr 332/122/22
Uchwała Nr 332/122/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 7 czerwca 2022 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-06-22 11:23
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-06-22 11:24
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-06-22 11:25
Uchwała Nr 331/122/22
Uchwała Nr 331/122/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie uznania za celową  i przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-06-21 14:10
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-06-21 14:10
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-06-21 14:11
Uchwała Nr 330/122/22
Uchwała Nr 330/122/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 7 czerwca 2022 roku w sprawie uznania za celową  i przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-06-21 14:09
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-06-21 14:09
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-06-21 14:10
Uchwała Nr 329/122/22
Uchwała Nr 329/122/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 7 czerwca 2022 roku w sprawie uznania za celową  i przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-06-21 14:07
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-06-21 14:08
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-06-21 14:08
Uchwała Nr 328/122/22
Uchwała Nr 328/122/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2021 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-06-21 14:04
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-06-21 14:04
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-06-21 14:07
Uchwała Nr 327/122/22
Uchwała Nr 327/122/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 07 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Przeworskiego na rok 2022
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-06-21 14:02
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-06-21 14:02
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-06-21 14:03
Uchwała Nr 326/122/22
Uchwała Nr 326/122/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 07 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2022
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-06-21 14:00
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-06-21 14:01
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-06-21 14:01
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk , tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 09 grudnia 2022r. 11:13:08
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.