Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 ... 5 6 7 ... 47 
Uchwała Nr 101/47/19
Uchwała Nr 101/47/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2019
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-12 14:59
Publikujący Marek Nowak 2020-02-12 14:59
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-12 15:00
Uchwała Nr 100/45/19
Uchwała Nr 100/45/19 Zarządu Powiatu Przeworskiegoz dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2019
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-12 14:57
Publikujący Marek Nowak 2020-02-12 14:57
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-12 14:58
Uchwała Nr 99/44/19
Uchwała Nr 99/44/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie przedstawienia „Projektu uchwały budżetowej Powiatu Przeworskiego na 2020 rok”  Radzie Powiatu Przeworskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie, celem zaopiniowania
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-12 14:55
Publikujący Marek Nowak 2020-02-12 14:56
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-12 14:56
Uchwała Nr 98/44/19
Uchwała Nr 98/44/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie przedstawienia „Projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przeworskiego na lata 2020-2030” Radzie Powiatu Przeworskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie, celem zaopiniowania
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-12 14:54
Publikujący Marek Nowak 2020-02-12 14:54
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-12 14:55
Uchwała Nr 97/43/19
Uchwała Nr 97/43/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie przedstawienia „Projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przeworskiego na lata 2020-2030” Radzie Powiatu Przeworskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie, celem zaopiniowania
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-12 14:51
Publikujący Marek Nowak 2020-02-12 14:51
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-12 14:52
Uchwała Nr 96/43/19
Uchwała Nr 96/43/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2019
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-12 14:49
Publikujący Marek Nowak 2020-02-12 14:49
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-12 14:50
Uchwała Nr 95/42/19
Uchwała Nr 95/42/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2019

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-12 14:48
Publikujący Marek Nowak 2020-02-12 14:48
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-12 14:48
Uchwała nr 94/41/19
Uchwała nr 94/41/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 29 października 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku do  reprezentowania I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących uczestnictwa w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-12 14:46
Publikujący Marek Nowak 2020-02-12 14:46
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-12 14:46
Uchwała Nr 93/41/19
Uchwała Nr 93/41/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 29 październik 2019 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnych z tytułu kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego w trybie art. 130 a ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-12 14:40
Publikujący Marek Nowak 2020-02-12 14:41
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-12 14:41
Uchwała Nr 92/41/19
Uchwała Nr 92/41/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 29 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji pranej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2020 roku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-12 14:38
Publikujący Marek Nowak 2020-02-12 14:38
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-12 14:39
Uchwała Nr 91/41/19
Uchwała Nr 91/41/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 29 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2019
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-12 14:36
Publikujący Marek Nowak 2020-02-12 14:36
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-12 14:36
Uchwała Nr 90/40/19
Uchwała Nr 90/40/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 22 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2019
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-12 14:34
Publikujący Marek Nowak 2020-02-12 14:34
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-12 14:35
Uchwała Nr 89/40/19
Uchwała Nr 89/40/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 22 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2020 roku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-12 14:28
Publikujący Marek Nowak 2020-02-12 14:28
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-12 14:30
Uchwała Nr 88/39/19
Uchwała Nr 88/39/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 15 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2019
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-12 14:27
Publikujący Marek Nowak 2020-02-12 14:27
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-12 14:27
Uchwała Nr 87/38/19
Uchwała Nr 87/38/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 8 października 2019 roku w sprawie udzielenia zgody na używanie herbu Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-10-28 12:37
Publikujący Marek Nowak 2019-10-28 12:37
Modyfikacja Marek Nowak 2019-10-28 12:37
Uchwała Nr 86/38/19
Uchwała Nr 86/38/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 8 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2020 roku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-10-28 12:35
Publikujący Marek Nowak 2019-10-28 12:35
Modyfikacja Marek Nowak 2019-10-28 12:36
Uchwała Nr 85/38/19
Uchwała Nr 85/38/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia  8 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Przeworskiego na rok 2019
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-10-28 12:34
Publikujący Marek Nowak 2019-10-28 12:34
Modyfikacja Marek Nowak 2019-10-28 12:35
Uchwała Nr 84/38/19
Uchwała Nr 84/38/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 8 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Przeworskiego na rok 2019
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-10-28 12:33
Publikujący Marek Nowak 2019-10-28 12:33
Modyfikacja Marek Nowak 2019-10-28 12:33
Uchwała Nr 83/37/19
Uchwała Nr 83/37/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 30 września 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kańczuga na lata 2020 – 2023 dla Miasta i Gminy Kańczuga z perspektywą na lata 2024-2027
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-10-28 12:32
Publikujący Marek Nowak 2019-10-28 12:32
Modyfikacja Marek Nowak 2019-10-28 12:32
Uchwała Nr 82/37/19
Uchwała Nr 82/37/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Przeworskiego na rok 2019
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-10-28 12:31
Publikujący Marek Nowak 2019-10-28 12:31
Modyfikacja Marek Nowak 2019-10-28 12:31
Uchwała Nr 81/36/19
Uchwała Nr 81/36/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 24 września 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-10-28 12:30
Publikujący Marek Nowak 2019-10-28 12:30
Modyfikacja Marek Nowak 2019-10-28 12:30
Uchwała Nr 80/36/19
Uchwała Nr 80/36/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 24 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Przeworskiego na rok 2019
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-10-28 12:29
Publikujący Marek Nowak 2019-10-28 12:29
Modyfikacja Marek Nowak 2019-10-28 12:29
Uchwała Nr 79/36/19
Uchwała Nr 79/36/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 24 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Przeworskiego na rok 2019
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-10-28 12:28
Publikujący Marek Nowak 2019-10-28 12:28
Modyfikacja Marek Nowak 2019-10-28 12:28
Uchwała Nr 78/35/19
Uchwała Nr 78/35/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 12 września 2019 roku w sprawie przyjęcia raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Przeworskiego na lata 2013 – 2016 z uwzględnieniem lat 2017 – 2020” za lata 2017-2018
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-10-28 12:26
Publikujący Marek Nowak 2019-10-28 12:26
Modyfikacja Marek Nowak 2019-10-28 12:27
Uchwała Nr 77/35/19
Uchwała Nr 77/35/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 12 września 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego  w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-10-28 12:25
Publikujący Marek Nowak 2019-10-28 12:25
Modyfikacja Marek Nowak 2019-10-28 12:25
Uchwała Nr 76/35/19
Uchwała Nr 76/35/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2019
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-10-28 12:23
Publikujący Marek Nowak 2019-10-28 12:24
Modyfikacja Marek Nowak 2019-10-28 12:24
Uchwała Nr 75/34/19
Uchwała Nr 75/34/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 6 września 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku do realizacji projektu pn. "How sustainable is my school?" w ramach programu Erasums+
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-10-28 12:22
Publikujący Marek Nowak 2019-10-28 12:22
Modyfikacja Marek Nowak 2019-10-28 12:23
Uchwała Nr 74/34/19
Uchwała Nr 74/34/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 6 września 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-10-28 12:20
Publikujący Marek Nowak 2019-10-28 12:20
Modyfikacja Marek Nowak 2019-10-28 12:21
Uchwała Nr 73/34/19
Uchwała Nr 73/34/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 6 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Przeworskiego na rok 2019
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-10-28 12:19
Publikujący Marek Nowak 2019-10-28 12:19
Modyfikacja Marek Nowak 2019-10-28 12:20
Uchwała Nr 72/33/19
Uchwała Nr 72/33/19 Zarządu  Powiatu Przeworskiego z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2019-10-28 12:18
Publikujący Marek Nowak 2019-10-28 12:18
Modyfikacja Marek Nowak 2019-10-28 12:19
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk , tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 12 kwietnia 2021r. 00:50:58
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.