Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 ... 11 12 13 ... 47 
Uchwała Nr 9/4/18
Uchwała Nr 9/4/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie wyboru oferty i przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie popularyzacji i upowszechniania różnych dziedzin sportu m. in. poprzez organizowanie turniejów, zawodów i mistrzostw
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-03-22 13:23
Publikujący Ewelina Darzycka 2018-03-22 13:23
Modyfikacja Ewelina Darzycka 2018-03-22 13:24
Uchwała 8/3/18
Uchwała 8/3/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na realizację projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (IV)” i udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-03-22 13:22
Publikujący Ewelina Darzycka 2018-03-22 13:22
Modyfikacja Ewelina Darzycka 2018-03-22 13:22
Uchwała Nr 7/3/18
Uchwała Nr 7/3/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 9 luty 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie popularyzacji i upowszechniania różnych dziedzin sportu m.in. poprzez organizowanie turniejów, zawodów i mistrzostw
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-03-22 13:18
Publikujący Ewelina Darzycka 2018-03-22 13:18
Modyfikacja Ewelina Darzycka 2018-03-22 13:18
Uchwała Nr 6/2/18
Uchwała Nr 6/2/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Wójta Gminy Gać dotyczącego zaliczenia  dróg  usytuowanych na działkach o nr ewid. 1557/2, 1568/12, 1568/14, 1568/17, 1582, 1594 w miejscowości Gać do kategorii dróg gminnych
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-03-22 13:16
Publikujący Ewelina Darzycka 2018-03-22 13:16
Modyfikacja Ewelina Darzycka 2018-03-22 13:16
Uchwała Nr 5/2/18
Uchwała Nr 5/2/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 31 stycznia 2018  r. w sprawie zmian w budżecie  Powiatu  Przeworskiego na rok  2018
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-03-22 13:15
Publikujący Ewelina Darzycka 2018-03-22 13:15
Modyfikacja Ewelina Darzycka 2018-03-22 13:15
Uchwała Nr 4/2/18
Uchwała Nr 4/2/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Kańczudze do realizacji projektu pn. "Staże zawodowe szansą na lepszą przyszłość" w ramach programu Erasums+
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-03-22 13:13
Publikujący Ewelina Darzycka 2018-03-22 13:13
Modyfikacja Ewelina Darzycka 2018-03-22 13:13
Uchwała Nr 3/2/18
Uchwała Nr 3/2/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu do realizacji projektu pn. "Staże zagraniczne  - podróż po wiedzę i doświadczenie" w ramach programu Erasmus+
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-03-22 13:10
Publikujący Ewelina Darzycka 2018-03-22 13:10
Modyfikacja Ewelina Darzycka 2018-03-22 13:11
Uchwała Nr 2/1/18
Uchwała Nr 2/1/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej oceniającej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie popularyzacji i upowszechniania różnych dziedzin sportu m.in. poprzez organizowanie turniejów, zawodów i mistrzostw
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-02-01 10:39
Publikujący Marek Nowak 2018-02-01 10:41
Modyfikacja Marek Nowak 2018-02-01 10:42
Uchwała Nr 1/1/18
Uchwała Nr 1/1/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie popularyzacji i upowszechniania różnych dziedzin sportu m.in. poprzez organizowanie turniejów, zawodów i mistrzostw
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-02-01 10:37
Publikujący Marek Nowak 2018-02-01 10:39
Modyfikacja Marek Nowak 2018-02-01 10:40
Uchwała Nr 85/40/17
Uchwała Nr 85/40/17 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022 ze Strategią Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014-2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-02-01 10:35
Publikujący Marek Nowak 2018-02-01 10:36
Modyfikacja Marek Nowak 2018-02-01 10:37
Uchwała Nr 84/40/17
Uchwała Nr 84/40/17 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Przeworskiego na rok 2017
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-02-01 10:32
Publikujący Marek Nowak 2018-02-01 10:34
Modyfikacja Marek Nowak 2018-02-01 10:34
Uchwała Nr 83/40/17
Uchwała Nr 83/40/17 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Przeworskiego na rok 2017
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-02-01 10:30
Publikujący Marek Nowak 2018-02-01 10:32
Modyfikacja Marek Nowak 2018-02-01 10:32
Uchwała Nr 82/39/17
Uchwała Nr 82/39/17 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Przeworskiego na rok 2017
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-02-01 10:29
Publikujący Marek Nowak 2018-02-01 10:31
Modyfikacja Marek Nowak 2018-02-01 10:31
Uchwała Nr 81/38/17
Uchwała Nr 81/38/17 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Przeworskiego na rok 2017
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-02-01 10:28
Publikujący Marek Nowak 2018-02-01 10:30
Modyfikacja Marek Nowak 2018-02-01 10:30
Uchwała Nr 80/37/2017
Uchwała Nr 80/37/2017 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Przeworsku do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu przeworskiego
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-01-31 15:26
Publikujący Marek Nowak 2018-01-31 15:28
Modyfikacja Marek Nowak 2018-01-31 15:28
Uchwała Nr 79/37/17
Uchwała Nr 79/37/17 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2017
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-01-31 15:25
Publikujący Marek Nowak 2018-01-31 15:27
Modyfikacja Marek Nowak 2018-01-31 15:27
Uchwała Nr 78/37/17
Uchwała Nr 78/37/17 Zarząd Powiatu Przeworskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2018 roku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-01-31 15:24
Publikujący Marek Nowak 2018-01-31 15:26
Modyfikacja Marek Nowak 2018-01-31 15:26
Uchwała Nr 77/36/17
Uchwała Nr 77/36/17 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2017
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-01-31 15:23
Publikujący Marek Nowak 2018-01-31 15:25
Modyfikacja Marek Nowak 2018-01-31 15:25
Uchwała Nr 76/35/17
Uchwała Nr 76/35/17 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2017
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2017-11-28 11:19
Publikujący Marek Nowak 2017-11-28 11:20
Modyfikacja Marek Nowak 2017-11-28 11:20
Uchwała Nr 75/35/17
Uchwała Nr 75/35/17 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2018 roku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2017-11-28 11:14
Publikujący Marek Nowak 2017-11-28 11:15
Modyfikacja Marek Nowak 2017-11-28 11:15
Uchwała Nr 74/35/17
Uchwała Nr 74/35/17 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2017
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2017-11-28 11:13
Publikujący Marek Nowak 2017-11-28 11:14
Modyfikacja Marek Nowak 2017-11-28 11:14
Uchwała Nr 73/34/17
Uchwała Nr 73/34/17 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie przedstawienia „Projektu uchwały budżetowej Powiatu Przeworskiego na 2018 rok” Radzie Powiatu Przeworskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowe w Rzeszowie celem zaopiniowania
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2017-11-28 11:08
Publikujący Marek Nowak 2017-11-28 11:08
Modyfikacja Marek Nowak 2017-11-28 11:09
Uchwała Nr 72/34/17
Uchwała Nr 72/34/17 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie przedstawienia „Projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przeworskiego na lata 2018 – 2030” Radzie Powiatu Przeworskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie, celem zaopiniowania
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2017-11-28 11:06
Publikujący Marek Nowak 2017-11-28 11:07
Modyfikacja Marek Nowak 2017-11-28 11:07
Uchwała Nr 71/34/17
Uchwała Nr 71/34/17 z dnia 14 listopada 2017 roku Zarządu Powiatu Przeworskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Wójta Gminy Zarzecze dotyczącego zaliczenia dróg dojazdowych:
„Tulipanowa” – działka nr ewid. 604/3 w m. Zarzecze
„Leśna” – działki nr ewid. 725/5, 725/18, 725/21
„Na górce” – działki nr ewid. 717/11, 716/9, 715/7, 714/7, 713/6, 711/8, 712/6,
do kategorii dróg gminnych
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2017-11-28 11:05
Publikujący Marek Nowak 2017-11-28 11:06
Modyfikacja Marek Nowak 2017-11-28 11:06
Uchwała Nr 70/33/17
Uchwała Nr 70/33/17 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2017-11-28 11:03
Publikujący Marek Nowak 2017-11-28 11:04
Modyfikacja Marek Nowak 2017-11-28 11:04
Uchwała Nr 69/33/17
Uchwała Nr 69/33/17 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2017
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2017-11-28 11:02
Publikujący Marek Nowak 2017-11-28 11:03
Modyfikacja Marek Nowak 2017-11-28 11:03
Uchwała Nr 68/32/17
Uchwała Nr 68/32/17 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2017
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2017-11-28 11:01
Publikujący Marek Nowak 2017-11-28 11:01
Modyfikacja Marek Nowak 2017-11-28 11:02
Uchwała Nr 67/32/17
Uchwała Nr 67/32/17 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 27 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej oceniającej oferty w otwartym konkursie na realizacje zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2018 roku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2017-11-28 10:59
Publikujący Marek Nowak 2017-11-28 10:59
Modyfikacja Marek Nowak 2017-11-28 11:00
Uchwała Nr 66/32/17
Uchwała Nr 66/32/17 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 27 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2018 roku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2017-11-28 10:54
Publikujący Marek Nowak 2017-11-28 10:55
Modyfikacja Marek Nowak 2017-11-28 10:57
Uchwała Nr 65/31/17
Uchwała Nr 65/31/17 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 18 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2017
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2017-11-28 10:52
Publikujący Marek Nowak 2017-11-28 10:53
Modyfikacja Marek Nowak 2017-11-28 10:53