Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Logo Starostwo Powiatowe
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 ... 27 28 29 ... 56 
Uchwała Nr 64/30/15
Uchwała Nr 64/30/15 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 27 października 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Muzeum w Przeworsku - Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przeworsku do dokonywania w imieniu Powiatu Przeworskiego czynności związanych z opracowaną w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” dokumentacją techniczną dla przedsięwzięcia „Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w  Przeworsku”.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-11-05 09:11
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2015-11-05 09:11
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2015-11-05 09:12
Uchwała Nr 63/29/15
Uchwała Nr 63/29/15 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2015
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-11-05 09:10
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2015-11-05 09:10
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2015-11-05 09:10
Uchwała Nr 62/28/15
Uchwała Nr 62/28/15 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 07 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2015
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-11-05 09:07
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2015-11-05 09:07
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2015-11-05 09:07
Uchwała Nr 61/27/15
Uchwała Nr 61/27/15 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 30 września 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-11-05 09:06
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2015-11-05 09:06
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2015-11-05 09:06
Uchwała Nr 60/27/15
Uchwała Nr 60/27/15 Zarządu Powiatu Przeworskiegoz dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Przeworskiego na rok 2015
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-11-05 09:05
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2015-11-05 09:05
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2015-11-05 09:05
Uchwała Nr 59/26/15

Uchwała Nr 59/26/15 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2015

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-09-22 14:04
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2015-09-22 14:05
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2015-09-22 14:05
Uchwała Nr 58/25/15

Uchwała Nr 58/25/15 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 11 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2015

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-09-22 14:03
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2015-09-22 14:03
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2015-09-22 14:04
Uchwała Nr 57/25/15

Uchwała Nr 57/25/15 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 11 września 2015 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Starosty Jarosławskiego dotyczącego pozbawienia niżej wymienionych dróg kategorii powiatowych i nadanie im kategorii dróg gminnych.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-09-22 14:02
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2015-09-22 14:02
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2015-09-22 14:02
Uchwała Nr 56/24/15

Uchwała Nr 56/24/15 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 31 sierpnia 2015 w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Przeworskiego na rok 2015

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-09-22 14:00
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2015-09-22 14:00
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2015-09-22 14:00
Uchwała Nr 55/24/15

Uchwała Nr 55/24/15 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli kierownikowi jednostki organizacyjnej powiatu

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-09-22 13:59
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2015-09-22 13:59
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2015-09-22 13:59
Uchwała Nr 54/24/15

Uchwała Nr 54/24/15 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora  Zespołu Szkół w Sieniawie

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-09-22 13:58
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2015-09-22 13:58
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2015-09-22 13:58
Uchwała Nr 53/23/15

Uchwała Nr 53/23/15 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji za I półrocze 2015 r. o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Przeworskiego  oraz informacje o wykonaniu  planu finansowego  SP ZOZ w Przeworsku i Muzeum Zespół Pałacowo Parkowy w Przeworsku

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-09-22 13:57
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2015-09-22 13:57
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2015-09-22 13:57
Uchwała Nr 52/23/15

Uchwała Nr 52/23/15 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 27 sierpnia 2015 w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Przeworskiego na rok 2015

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-09-22 13:56
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2015-09-22 13:56
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2015-09-22 13:56
Uchwała Nr 51/22/15

Uchwała Nr 51/22/15 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 17 sierpnia  2015 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-09-22 13:55
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2015-09-22 13:55
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2015-09-22 13:55
Uchwała Nr 50/22/15

Uchwała Nr 50/22/15 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-09-22 13:54
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2015-09-22 13:54
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2015-09-22 13:54
Uchwała Nr 49/22/15

Uchwała Nr 49/22/15 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Przeworskiego na rok 2015

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-09-22 00:00
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2015-09-22 13:53
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2015-09-22 13:53
Uchwała Nr 48/21/2015

Uchwała Nr 48/21/2015 z dnia 29 lipca 2015 roku Zarządu Powiatu Przeworskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Burmistrza Miasta Przeworska dotyczącego zaliczenia niżej wymienionych dróg wewnętrznych:

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-08-20 11:54
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2015-08-20 11:54
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2015-08-20 11:55
Uchwała Nr 47/21/15

Uchwała Nr 47/21/15 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia  29 lipca 2015 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Wójta Gminy Tryńcza dotyczącego zaliczenia niżej wymienionych dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych:

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-08-20 00:00
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2015-08-20 11:53
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2015-08-20 11:54
Uchwała Nr 46/21/15

Uchwała Nr 46/21/15 Zarządu Powiatu Przeworskiegoz dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Przeworskiego na rok 2015

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-08-20 11:50
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2015-08-20 11:51
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2015-08-20 11:51
Uchwała Nr 45/20/15

Uchwała Nr 45/20/15 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Przeworskiego na rok 2015

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-08-20 11:49
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2015-08-20 11:50
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2015-08-20 11:50
Uchwała Nr 44/18/15

Uchwała Nr 44/18/15 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Przeworskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym  i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-07-09 12:18
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2015-07-09 12:18
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2015-07-09 12:19
Uchwała Nr 43/18/15

Uchwała Nr 43/18/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku Zarządu Powiatu Przeworskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Wójta Gminy Jawornik Polski dotyczącego zaliczenia niżej wymienionej drogi do kategorii dróg gminnych

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-07-09 12:17
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2015-07-09 12:17
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2015-07-09 12:17
Uchwała Nr 42/18/15

Uchwała Nr 42/18/15 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Przeworskiego na rok 2015

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-07-09 12:14
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2015-07-09 12:14
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2015-07-09 12:15
Uchwała Nr 41/17/15

Uchwała Nr 41/17/15 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli kierownikowi jednostki organizacyjnej powiatu

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-07-09 12:13
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2015-07-09 12:13
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2015-07-09 12:14
Uchwała Nr 40/17/15

Uchwała Nr 40/17/15 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Kańczudze

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-07-09 12:12
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2015-07-09 12:13
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2015-07-09 12:13
Uchwała Nr 39/17/15

Uchwała Nr 39/17/15 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia  24 czerwca 2015 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-07-09 12:11
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2015-07-09 12:12
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2015-07-09 12:12
Uchwała Nr 38/17/15

Uchwała Nr 38/17/15 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-07-09 12:10
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2015-07-09 12:10
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2015-07-09 12:10
Uchwała Nr 37/17/15

Uchwała Nr 37/17/15 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Przeworskiego na rok 2015

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-07-09 12:09
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2015-07-09 12:09
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2015-07-09 12:09
Uchwała Nr 36/16/15

Uchwała Nr 36/16/15 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Burmistrza Miasta Przeworska dotyczącego zaliczenia niżej wymienionych dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-07-09 12:07
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2015-07-09 12:07
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2015-07-09 12:08
Uchwała Nr 35/16/15

Uchwała Nr 35/16/15 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 10 czerwca 2015 w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Przeworskiego na rok 2015

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-07-09 12:06
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2015-07-09 12:06
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2015-07-09 12:06
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk , tel. (16) 648 70 09 , e-mail: starosta@powiatprzeworsk.pl
Wygenerowano: 06 lutego 2023r. 03:20:31
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.