Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 49 
Uchwała Nr 199/75/21
Uchwała Nr 199/75/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości cen biletów na przejazdy turystyczne Przeworskiej Kolejki Dojazdowej Przeworsk – Łopuszka Mała (zalew) – Przeworsk
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-07-23 13:14
Publikujący Marek Nowak 2021-07-23 13:16
Modyfikacja Marek Nowak 2021-07-23 13:16
Uchwała Nr 198/75/21
Uchwała Nr 198/75/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-07-23 13:12
Publikujący Marek Nowak 2021-07-23 13:14
Modyfikacja Marek Nowak 2021-07-23 13:14
Uchwała Nr 197/75/21
Uchwała Nr 197/75/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku w ramach II naboru wniosków w 2021 roku oraz ustalenia regulaminu pracy komisji
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-07-23 13:05
Publikujący Marek Nowak 2021-07-23 13:07
Modyfikacja Marek Nowak 2021-07-23 13:08
Uchwała Nr 196/75/21
Uchwała Nr 196/75/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa reprezentanta do podejmowania w imieniu i na rzecz Powiatu Przeworskiego wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z Rządowym Funduszem Polski Ład: Programem Inwestycji Strategicznych
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-07-23 13:03
Publikujący Marek Nowak 2021-07-23 13:05
Modyfikacja Marek Nowak 2021-07-23 13:05
Uchwała Nr 195/74/21
Uchwała Nr 195/74/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-07-23 13:01
Publikujący Marek Nowak 2021-07-23 13:03
Modyfikacja Marek Nowak 2021-07-23 13:04
Uchwała Nr 194/74/21
Uchwała Nr 194/74/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie uznania za celową i przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-07-23 13:00
Publikujący Marek Nowak 2021-07-23 13:02
Modyfikacja Marek Nowak 2021-07-23 13:02
Uchwała Nr 193/74/21
Uchwała Nr 193/74/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie uznania niecelowości nieprzyznania dofinasowania na realizację zadania publicznego pt. „Turniej o Puchar Starosty Powiatu Przeworskiego”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-07-23 12:59
Publikujący Marek Nowak 2021-07-23 13:01
Modyfikacja Marek Nowak 2021-07-23 13:01
Uchwała Nr 192/74/21
Uchwała Nr 192/74/21 z dnia 15 lipca 2021 roku Zarządu Powiatu Przeworskiego w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-07-23 12:56
Publikujący Marek Nowak 2021-07-23 12:58
Modyfikacja Marek Nowak 2021-07-23 12:59
Uchwała Nr 191/73/21
Uchwała Nr 191/73/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-07-08 14:36
Publikujący Marek Nowak 2021-07-08 14:36
Modyfikacja Marek Nowak 2021-07-08 14:36
Uchwała Nr 190/73/21
Uchwała Nr 190/73/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 07 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-07-08 14:34
Publikujący Marek Nowak 2021-07-08 14:34
Modyfikacja Marek Nowak 2021-07-08 14:35
Uchwała Nr 189/73/21
Uchwała Nr 189/73/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie uznania za celową i przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-07-08 14:32
Publikujący Marek Nowak 2021-07-08 14:32
Modyfikacja Marek Nowak 2021-07-08 14:33
Uchwała Nr 188/73/21
Uchwała Nr 188/73/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie uznania za celową i przyznania dotacji na realizację  zadania publicznego w zakresie wspierania edukacji, oświaty i wychowania oraz ekologii
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-07-08 14:31
Publikujący Marek Nowak 2021-07-08 14:31
Modyfikacja Marek Nowak 2021-07-08 14:31
Uchwała Nr 187/73/21
Uchwała Nr 187/73/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia  7 lipca 2021 roku w sprawie ogłoszenia II naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Przeworskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w roku 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-07-08 14:29
Publikujący Marek Nowak 2021-07-08 14:29
Modyfikacja Marek Nowak 2021-07-08 14:30
Uchwała Nr 186/72/21
Uchwała Nr 186/72/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie uznania za celową i przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-07-08 14:27
Publikujący Marek Nowak 2021-07-08 14:27
Modyfikacja Marek Nowak 2021-07-08 14:28
Uchwała Nr 185/72/21
Uchwała Nr 185/72/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-07-08 14:04
Publikujący Marek Nowak 2021-07-08 14:04
Modyfikacja Marek Nowak 2021-07-08 14:24
Uchwała Nr 184/71/21
Uchwała Nr 184/71/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-07-08 14:01
Publikujący Marek Nowak 2021-07-08 14:01
Modyfikacja Marek Nowak 2021-07-08 14:01
Uchwała Nr 183/71/21
Uchwała Nr 183/71/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-07-08 14:00
Publikujący Marek Nowak 2021-07-08 14:00
Modyfikacja Marek Nowak 2021-07-08 14:00
Uchwała Nr 182/71/21
Uchwała Nr 182/71/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021, Specjalistyczne poradnictwo
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-07-08 13:59
Publikujący Marek Nowak 2021-07-08 13:59
Modyfikacja Marek Nowak 2021-07-08 13:59
Uchwała Nr 181/71/21
Uchwała Nr 181/71/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-07-08 13:57
Publikujący Marek Nowak 2021-07-08 13:57
Modyfikacja Marek Nowak 2021-07-08 13:58
Uchwała Nr 180/70/21
Uchwała Nr 180/70/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie uznania ca celową  i przyznania dotacji na realizację  zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-07-08 13:56
Publikujący Marek Nowak 2021-07-08 13:56
Modyfikacja Marek Nowak 2021-07-08 13:57
Uchwała Nr 179/70/21
Uchwała Nr 179/70/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie uznania za celową  i przyznania dotacji na realizację  zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-07-08 13:52
Publikujący Marek Nowak 2021-07-08 13:52
Modyfikacja Marek Nowak 2021-07-08 13:52
Uchwała Nr 178/70/21
Uchwała Nr 178/70/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-07-08 13:48
Publikujący Marek Nowak 2021-07-08 13:48
Modyfikacja Marek Nowak 2021-07-08 13:53
Uchwała Nr 177/69/21
Uchwała Nr 177/69/21 z dnia 8 czerwca 2021 roku Zarządu Powiatu Przeworskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Burmistrza Miasta Przeworska,  dotyczącego zaliczenia drogi usytuowanej na działkach o nr ewidencyjnych 92 i 87/1 – część działki, położonych w miejscowości Przeworsk Obręb nr 4 – ulicy Bocznej Korczaka, do kategorii dróg gminnych.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-07-08 13:41
Publikujący Marek Nowak 2021-07-08 13:41
Modyfikacja Marek Nowak 2021-07-08 13:54
Uchwała Nr 176/69/21
Uchwała Nr 176/69/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie uznania ca celową i przyznania dotacji na realizację  zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-07-08 13:40
Publikujący Marek Nowak 2021-07-08 13:40
Modyfikacja Marek Nowak 2021-07-08 13:40
Uchwała Nr 175/69/21
Uchwała Nr 175/69/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia „Raportu z ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014-2020”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-07-08 13:38
Publikujący Marek Nowak 2021-07-08 13:38
Modyfikacja Marek Nowak 2021-07-08 13:55
Uchwała Nr 174/69/21
Uchwała Nr 174/69/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-07-08 13:37
Publikujący Marek Nowak 2021-07-08 13:37
Modyfikacja Marek Nowak 2021-07-08 13:37
Uchwała Nr 173/68/21
Uchwała Nr 173/68/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 1 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-07-08 13:36
Publikujący Marek Nowak 2021-07-08 13:36
Modyfikacja Marek Nowak 2021-07-08 13:36
Uchwała Nr 172/67/21
Uchwała Nr 172/67/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę obiektu budowlanego położonego na działce nr 242/7 w m. Przeworsk
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-07-08 13:35
Publikujący Marek Nowak 2021-07-08 13:35
Modyfikacja Marek Nowak 2021-07-08 13:35
Uchwała Nr 171/67/21
Uchwała Nr 171/67/21 z dnia 27 maja 2021 roku Zarządu Powiatu Przeworskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Powiatu w Biłgoraju dotyczącego zaliczenia dotychczasowej drogi wojewódzkiej nr 848 Tarnawa Mała – Turobin _ Sułów – Szczebrzeszyn do kategorii dróg powiatowych
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-07-08 13:34
Publikujący Marek Nowak 2021-07-08 13:33
Modyfikacja Marek Nowak 2021-07-08 13:34
Uchwała Nr 170/67/21
Uchwała Nr 170/67/21 z dnia 27 maja 2021 roku Zarządu Powiatu Przeworskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Powiatu Rzeszowskiego, dotyczącego pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 1217R od granicy administracyjnej powiatu kolbuszowskiego do skrzyżowania z drogą gminną nr 108401R w m. Pogwizdów Stary
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-07-08 13:31
Publikujący Marek Nowak 2021-07-08 13:31
Modyfikacja Marek Nowak 2021-07-08 13:32