Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 48 
Uchwała Nr 167/66/21
Uchwała Nr 167/66/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-05-25 15:46
Publikujący Marek Nowak 2021-05-25 15:47
Modyfikacja Marek Nowak 2021-05-25 15:47
Uchwała Nr 166/66/21
Uchwała Nr 166/66/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2020 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-05-25 15:43
Publikujący Marek Nowak 2021-05-25 15:45
Modyfikacja Marek Nowak 2021-05-25 15:45
Uchwała Nr 165/66/21
Uchwała Nr 165/66/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie przedstawienia Raportu o Stanie Powiatu Przeworskiego za 2020 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-05-25 15:41
Publikujący Marek Nowak 2021-05-25 15:42
Modyfikacja Marek Nowak 2021-05-25 15:44
Uchwała Nr 164/65/21
Uchwała Nr 164/65/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 14 maja 2021 roku w  sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego Powiatu Przeworskiego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Przeworsku oraz Powiatowemu Zarządowi Dróg w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-05-25 15:39
Publikujący Marek Nowak 2021-05-25 15:40
Modyfikacja Marek Nowak 2021-05-25 15:40
Uchwała Nr 163/65/21
Uchwała Nr 163/65/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-05-25 15:37
Publikujący Marek Nowak 2021-05-25 15:38
Modyfikacja Marek Nowak 2021-05-25 15:38
Uchwała Nr 162/64/21
Uchwała Nr 162/64/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 06 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-05-25 15:36
Publikujący Marek Nowak 2021-05-25 15:37
Modyfikacja Marek Nowak 2021-05-25 15:37
Uchwała Nr 161/64/21
Uchwała Nr 161/64/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr 140/54/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 2 marca 2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-05-25 15:34
Publikujący Marek Nowak 2021-05-25 15:36
Modyfikacja Marek Nowak 2021-05-25 15:36
Uchwała Nr 160/64/21
Uchwała Nr 160/64/21 z dnia 6 maja 2021 roku Zarządu Powiatu Przeworskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Powiatu Rzeszowskiego, dotyczącego pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 2118R dojazd do stacji PKP w Trzcianie
zlokalizowanej na działce nr ewid. 1021 w m. Trzciana
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-05-25 15:33
Publikujący Marek Nowak 2021-05-25 15:34
Modyfikacja Marek Nowak 2021-05-25 15:35
Uchwała Nr 159/64/21
Uchwała Nr 159/64/21 z dnia 6 maja 2021 roku Zarządu Powiatu Przeworskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Marszałka Województwa Podkarpackiego dotyczącego  przebiegu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-05-25 15:32
Publikujący Marek Nowak 2021-05-25 15:33
Modyfikacja Marek Nowak 2021-05-25 15:33
Uchwała Nr 158/62/21
Uchwała Nr 158/62/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-05-25 15:30
Publikujący Marek Nowak 2021-05-25 15:31
Modyfikacja Marek Nowak 2021-05-25 15:31
Uchwała Nr 157/62/21
Uchwała Nr 157/62/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli kierownikowi jednostki organizacyjnej powiatu
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-05-25 15:28
Publikujący Marek Nowak 2021-05-25 15:30
Modyfikacja Marek Nowak 2021-05-25 15:30
Uchwała Nr 156/62/21
Uchwała Nr 156/62/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-05-25 15:25
Publikujący Marek Nowak 2021-05-25 15:26
Modyfikacja Marek Nowak 2021-05-25 15:26
Uchwała Nr 155/61/21
Uchwała Nr 155/61/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-05-25 15:21
Publikujący Marek Nowak 2021-05-25 15:22
Modyfikacja Marek Nowak 2021-05-25 15:23
Uchwała Nr 154/60/21
Uchwała Nr 154/60/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 08 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-05-25 15:20
Publikujący Marek Nowak 2021-05-25 15:21
Modyfikacja Marek Nowak 2021-05-25 15:21
Uchwała Nr 153/60/21
Uchwała Nr 153/60/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 8 kwietnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia projektu pozakonkursowego i udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-05-25 15:18
Publikujący Marek Nowak 2021-05-25 15:20
Modyfikacja Marek Nowak 2021-05-25 15:20
Uchwała Nr 152/59/21
Uchwała Nr 152/59/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Przeworskiego za rok 2020 oraz informacje o wykonaniu planów finansowych SP ZOZ w Przeworsku i Muzeum Zespół Pałacowo Parkowy w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-05-25 15:17
Publikujący Marek Nowak 2021-05-25 15:18
Modyfikacja Marek Nowak 2021-05-25 15:18
Uchwała Nr 151/57/21
Uchwała Nr 151/57/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-05-25 15:13
Publikujący Marek Nowak 2021-05-25 15:14
Modyfikacja Marek Nowak 2021-05-25 15:15
Uchwała Nr 150/56/21
Uchwała Nr 150/56/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-12 14:44
Publikujący Marek Nowak 2021-04-12 14:45
Modyfikacja Marek Nowak 2021-04-12 14:47
Uchwała Nr 149/56/21
Uchwała Nr 149/56/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-12 14:42
Publikujący Marek Nowak 2021-04-12 14:43
Modyfikacja Marek Nowak 2021-04-12 14:43
Uchwała Nr 148/56/21
Uchwała Nr 148/56/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku oraz ustalenie regulaminu pracy komisji
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-12 14:38
Publikujący Marek Nowak 2021-04-12 14:39
Modyfikacja Marek Nowak 2021-04-12 14:39
Uchwała Nr 147/56/21
Uchwała Nr 147/56/21 z dnia 18 marca 2021 roku Zarządu Powiatu Przeworskiego w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-12 14:36
Publikujący Marek Nowak 2021-04-12 14:37
Modyfikacja Marek Nowak 2021-04-12 14:38
Uchwała Nr 146/56/21
Uchwała Nr 146/56/21 z dnia 18 marca 2021 roku Zarządu Powiatu Przeworskiego w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-12 14:32
Publikujący Marek Nowak 2021-04-12 14:33
Modyfikacja Marek Nowak 2021-04-12 14:36
Uchwała Nr 145/55/21
Uchwała Nr 145/55/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Przeworskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w roku 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-12 14:30
Publikujący Marek Nowak 2021-04-12 14:31
Modyfikacja Marek Nowak 2021-04-12 14:31
Uchwała Nr 144/55/21
Uchwała Nr 144/55/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie określenia zasad i wysokości świadczeń przyznawanych rodzinom zastępczym oraz osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka, wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-12 14:28
Publikujący Marek Nowak 2021-04-12 14:29
Modyfikacja Marek Nowak 2021-04-12 14:29
Uchwała Nr 143/55/21
Uchwała Nr 143/55/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-12 14:26
Publikujący Marek Nowak 2021-04-12 14:27
Modyfikacja Marek Nowak 2021-04-12 14:27
Uchwała Nr 142/55/21
Uchwała Nr 142/55/21 Zarządu  Powiatu Przeworskiego z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-12 14:23
Publikujący Marek Nowak 2021-04-12 14:24
Modyfikacja Marek Nowak 2021-04-12 14:25
Uchwała Nr 141/54/21
Uchwała Nr 141/54/21 Zarządu  Powiatu Przeworskiego z dnia 02 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-12 14:20
Publikujący Marek Nowak 2021-04-12 14:22
Modyfikacja Marek Nowak 2021-04-12 14:22
Uchwała Nr 140/54/21
Uchwała Nr 140/54/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 02 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-12 14:18
Publikujący Marek Nowak 2021-04-12 14:19
Modyfikacja Marek Nowak 2021-04-12 14:19
Uchwała Nr 139/54/21
Uchwała Nr 139/54/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 02 marca 2021 roku w sprawie utraty mocy Instrukcji wydatkowania środków publicznych z budżetu Powiatu Przeworskiego na zadania, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-12 14:10
Publikujący Marek Nowak 2021-04-12 14:11
Modyfikacja Marek Nowak 2021-04-12 14:12
Uchwała Nr 138/54/21
Uchwała Nr 138/54/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 26 luty 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-12 13:59
Publikujący Marek Nowak 2021-04-12 14:00
Modyfikacja Marek Nowak 2021-04-12 14:06