Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 ... 11 12 13 ... 48 
Uchwała Nr 43/19/18
Uchwała Nr 43/19/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016 -2022 ze Strategią Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014-2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-11-15 14:25
Publikujący Marek Nowak 2018-11-15 14:25
Modyfikacja Marek Nowak 2018-11-15 14:26
Uchwała Nr 42/18/18
Uchwała Nr 42/18/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 22 czerwca 2018 roku W sprawie umorzenia należności pieniężnych z tytułu kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego w trybie art. 130a Ustawy prawo o ruchu drogowym
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-07-03 15:05
Publikujący Marek Nowak 2018-07-03 15:04
Modyfikacja Marek Nowak 2018-07-03 15:04
Uchwała Nr 41/18/18
Uchwała Nr 41/18/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Przeworskiego na rok 2018
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-07-03 15:03
Publikujący Marek Nowak 2018-07-03 15:02
Modyfikacja Marek Nowak 2018-07-03 15:03
Uchwała Nr 40/18/18
Uchwała Nr 40/18/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie powołania dyrektora Muzeum w Przeworsku Zespołu Pałacowo – Parkowego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-07-03 15:01
Publikujący Marek Nowak 2018-07-03 15:00
Modyfikacja Marek Nowak 2018-07-03 15:01
Uchwała Nr 39/17/18
Uchwała Nr 39/17/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo – Parkowy
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-07-03 15:00
Publikujący Marek Nowak 2018-07-03 14:59
Modyfikacja Marek Nowak 2018-07-03 14:59
Uchwała Nr 38/17/18
Uchwała Nr 38/17/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Przeworskiego na rok 2018
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-07-03 14:59
Publikujący Marek Nowak 2018-07-03 14:58
Modyfikacja Marek Nowak 2018-07-03 14:58
Uchwała Nr 37/17/18
Uchwała Nr 37/17/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 15 czerwca 2018 roku zmieniająca Uchwałę nr 7/4/17 z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na realizację projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (III)” oraz udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-07-03 14:57
Publikujący Marek Nowak 2018-07-03 14:57
Modyfikacja Marek Nowak 2018-07-03 14:57
Uchwała Nr 36/16/18
Uchwała Nr 36/16/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Przeworskiego na rok 2018
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-07-03 14:56
Publikujący Marek Nowak 2018-07-03 14:55
Modyfikacja Marek Nowak 2018-07-03 14:56
Uchwała Nr 35/16/18
Uchwała Nr 35/16/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zamiany nieruchomości
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-07-03 14:55
Publikujący Marek Nowak 2018-07-03 14:54
Modyfikacja Marek Nowak 2018-07-03 14:55
Uchwała Nr 34/16/18
Uchwała Nr 34/16/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-07-03 14:54
Publikujący Marek Nowak 2018-07-03 14:53
Modyfikacja Marek Nowak 2018-07-03 14:54
Uchwała Nr 33/16/18
Uchwała Nr 33/16/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia projektu konkursowego Zatrudnienie 30+ i udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-07-03 14:52
Publikujący Marek Nowak 2018-07-03 14:52
Modyfikacja Marek Nowak 2018-07-03 14:52
Uchwała Nr 32/15/18
Uchwała Nr 32/15/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Przeworskiego na rok 2018
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-07-03 14:51
Publikujący Marek Nowak 2018-07-03 14:51
Modyfikacja Marek Nowak 2018-07-03 14:51
Uchwała Nr 31/14/18
Uchwała Nr 31/14/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Przeworskiego na rok 2018
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-07-03 14:50
Publikujący Marek Nowak 2018-07-03 14:50
Modyfikacja Marek Nowak 2018-07-03 14:50
Uchwała Nr 30/13/18
Uchwała Nr 30/13/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie wyboru oferty i przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-07-03 14:49
Publikujący Marek Nowak 2018-07-03 14:49
Modyfikacja Marek Nowak 2018-07-03 14:49
Uchwała Nr 29/13/18
Uchwała Nr 29/13/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Przeworskiego za 2017 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-07-03 14:48
Publikujący Marek Nowak 2018-07-03 14:48
Modyfikacja Marek Nowak 2018-07-03 14:48
Uchwała Nr 28/13/18
Uchwała Nr 28/13/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Przeworskiego na rok 2018
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-07-03 14:47
Publikujący Marek Nowak 2018-07-03 14:46
Modyfikacja Marek Nowak 2018-07-03 14:47
Uchwała Nr 27/12/18
Uchwała Nr 27/12/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Przeworskiego na rok 2018
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-07-03 14:46
Publikujący Marek Nowak 2018-07-03 14:45
Modyfikacja Marek Nowak 2018-07-03 14:45
Uchwała Nr 26/12/18
Uchwała Nr 26/12/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-07-03 14:41
Publikujący Marek Nowak 2018-07-03 14:40
Modyfikacja Marek Nowak 2018-07-03 14:41
Uchwała Nr 25/11/18
Uchwała Nr 25/11/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie uznania za celowe dofinansowanie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Bezpieczeństwo dzieci na nieoświetlonych wiejskich drogach”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-07-03 14:39
Publikujący Marek Nowak 2018-07-03 14:38
Modyfikacja Marek Nowak 2018-07-03 14:38
Uchwała Nr 24/11/18
Uchwała Nr 24/11/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2018
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-07-03 14:37
Publikujący Marek Nowak 2018-07-03 14:36
Modyfikacja Marek Nowak 2018-07-03 14:37
Uchwała Nr 23/11/18
Uchwała Nr 23/11/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-07-03 14:36
Publikujący Marek Nowak 2018-07-03 14:35
Modyfikacja Marek Nowak 2018-07-03 14:35
Uchwała Nr 22/11/18
Uchwała Nr 22/11/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej oceniającej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-07-03 14:33
Publikujący Marek Nowak 2018-07-03 14:33
Modyfikacja Marek Nowak 2018-07-03 14:33
Uchwała Nr 21/10/18
Uchwała Nr 21/10/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Przeworskiego za rok 2017 oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych w roku 2017 SP ZOZ w Przeworsku i Muzeum Zespół Pałacowo - Parkowy w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-07-03 14:32
Publikujący Marek Nowak 2018-07-03 14:31
Modyfikacja Marek Nowak 2018-07-03 14:31
Uchwała Nr 20/10/18
Uchwała Nr 20/10/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Przeworskiego na rok 2018
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-07-03 14:30
Publikujący Marek Nowak 2018-07-03 14:29
Modyfikacja Marek Nowak 2018-07-03 14:29
Uchwała Nr 19/9/18
Uchwała Nr 19/9/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Przeworskiego na rok 2018
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-07-03 14:29
Publikujący Marek Nowak 2018-07-03 14:28
Modyfikacja Marek Nowak 2018-07-03 14:28
Uchwała Nr 18/8/18
Uchwała Nr 18/8/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 14 marca 2018 roku  w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na realizację projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (IV)” i udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-03-22 13:48
Publikujący Ewelina Darzycka 2018-03-22 13:48
Modyfikacja Ewelina Darzycka 2018-03-22 13:48
Uchwała Nr 17/8/18
Uchwała Nr 17/8/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie  Powiatu  Przeworskiego na rok  2018
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-03-22 13:47
Publikujący Ewelina Darzycka 2018-03-22 13:47
Modyfikacja Ewelina Darzycka 2018-03-22 13:47
Uchwała Nr 16/8/18
Uchwała Nr 16/8/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 14 marca 2018  roku w sprawie przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej jednostkom organizacyjnym Powiatu
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-03-22 13:45
Publikujący Ewelina Darzycka 2018-03-22 13:45
Modyfikacja Ewelina Darzycka 2018-03-22 13:46
Uchwała Nr 15/7/18
Uchwała Nr 15/7/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 09 marca  2018 roku w sprawie zmian w budżecie  Powiatu  Przeworskiego na rok  2018
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-03-22 13:42
Publikujący Ewelina Darzycka 2018-03-22 13:42
Modyfikacja Ewelina Darzycka 2018-03-22 13:42
Uchwała Nr 14/7/18
Uchwała Nr 14/7/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 09 marca 2018  roku w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych w ramach wykonywania budżetu  za 2018 r. na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-03-22 13:40
Publikujący Ewelina Darzycka 2018-03-22 13:40
Modyfikacja Ewelina Darzycka 2018-03-22 13:40