Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 3 ... 48 
Uchwała Nr 137/53/21
Uchwała Nr 137/53/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie zrzeczenia się odszkodowania
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-12 13:58
Publikujący Marek Nowak 2021-04-12 13:59
Modyfikacja Marek Nowak 2021-04-12 13:59
Uchwała 136/53/21
Uchwała 136/53/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (VI)”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-12 13:57
Publikujący Marek Nowak 2021-04-12 13:58
Modyfikacja Marek Nowak 2021-04-12 13:58
Uchwała Nr 135/53/21
Uchwała Nr 135/53/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-12 13:56
Publikujący Marek Nowak 2021-04-12 13:57
Modyfikacja Marek Nowak 2021-04-12 13:57
Uchwała Nr 134/53/21
Uchwała Nr 134/53/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia  23 luty 2021 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2021 roku w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Przeworski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-12 00:00
Publikujący Marek Nowak 2021-04-12 13:52
Modyfikacja Marek Nowak 2021-04-12 13:53
Uchwała Nr 133/52/21
Uchwała Nr 133/52/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 9 luty 2021 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnej z tytułu oddania nieruchomości w dzierżawę
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-02-15 12:59
Publikujący Marek Nowak 2021-02-15 12:59
Modyfikacja Marek Nowak 2021-02-15 12:59
Uchwała Nr 132/52/21
Uchwała Nr 132/52/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 9 luty 2021 roku w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na realizację projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (VII)” i udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-02-15 12:57
Publikujący Marek Nowak 2021-02-15 12:57
Modyfikacja Marek Nowak 2021-02-15 12:57
Uchwała Nr 131/52/21
Uchwała Nr 131/52/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 09 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-02-15 12:53
Publikujący Marek Nowak 2021-02-15 12:53
Modyfikacja Marek Nowak 2021-02-15 12:54
Uchwała Nr 130/51/21
Uchwała Nr 130/51/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-02-15 12:50
Publikujący Marek Nowak 2021-02-15 12:50
Modyfikacja Marek Nowak 2021-02-15 12:51
Uchwała Nr 129/51/21
Uchwała Nr 129/51/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 03 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-02-15 12:48
Publikujący Marek Nowak 2021-02-15 12:48
Modyfikacja Marek Nowak 2021-02-15 12:49
Uchwała Nr 128/51/21
Uchwała Nr 128/51/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Grupie CDE Sp. z o.o., w imieniu której działa Pan Michał Mroskowiak – Wiceprezes Zarządu do dokonywania w imieniu Powiatu Przeworskiego czynności związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2021 – 2030 wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem ewaluacji obecnie obowiązującej Strategii  Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014 – 2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-02-15 12:46
Publikujący Marek Nowak 2021-02-15 12:46
Modyfikacja Marek Nowak 2021-02-15 12:46
Uchwała Nr 127/49/21
Uchwała Nr 127/49/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej jednostkom organizacyjnym Powiatu
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-02-02 12:51
Publikujący Marek Nowak 2021-02-02 12:51
Modyfikacja Marek Nowak 2021-02-02 12:51
Uchwała Nr 126/49/21
Uchwała Nr 126/49/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-02-02 12:50
Publikujący Marek Nowak 2021-02-02 12:50
Modyfikacja Marek Nowak 2021-02-02 12:50
Uchwała Nr 125/49/21
Uchwała Nr 125/49/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (VII)”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-02-02 12:35
Publikujący Marek Nowak 2021-02-02 12:35
Modyfikacja Marek Nowak 2021-02-02 12:35
Uchwała Nr 124/48/21
Uchwała Nr 124/48/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego „Wydzielonego rachunku ” - Funduszu Przeciwdziałania COVID-1 w roku 2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-02-02 12:33
Publikujący Marek Nowak 2021-02-02 12:33
Modyfikacja Marek Nowak 2021-02-02 12:33
Uchwała Nr 123/48/21
Uchwała Nr 123/48/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-02-02 12:31
Publikujący Marek Nowak 2021-02-02 12:31
Modyfikacja Marek Nowak 2021-02-02 12:32
Uchwała Nr 122/46/20
Uchwała Nr 122/46/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-02-02 12:28
Publikujący Marek Nowak 2021-02-02 12:28
Modyfikacja Marek Nowak 2021-02-02 12:30
Uchwała Nr 121/46/20
Uchwała Nr 121/46/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-02-02 12:25
Publikujący Marek Nowak 2021-02-02 12:25
Modyfikacja Marek Nowak 2021-02-02 12:25
Uchwała Nr 120/46/20
Uchwała Nr 120/46/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-02-02 12:24
Publikujący Marek Nowak 2021-02-02 12:24
Modyfikacja Marek Nowak 2021-02-02 12:24
Uchwała Nr 119/45/20
Uchwała Nr 119/45/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-02-02 12:22
Publikujący Marek Nowak 2021-02-02 12:22
Modyfikacja Marek Nowak 2021-02-02 12:22
Uchwała Nr 118/44/20
Uchwała Nr 118/44/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodzinnej pieczy zastępczej i systemu pieczy zastępczej, pod nazwą:  „Prowadzenie w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2024 r, czterech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego oraz prowadzenia centrum administracyjnego do obsługi ekonomiczno- administracyjnej, organizacyjnej dla tych placówek”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-02-02 12:21
Publikujący Marek Nowak 2021-02-02 12:20
Modyfikacja Marek Nowak 2021-02-02 12:21
Uchwała Nr 117/44/20
Uchwała Nr 117/44/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-02-02 12:19
Publikujący Marek Nowak 2021-02-02 12:19
Modyfikacja Marek Nowak 2021-02-02 12:19
Uchwała Nr 116/43/20
Uchwała Nr 116/43/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-02-02 12:18
Publikujący Marek Nowak 2021-02-02 12:18
Modyfikacja Marek Nowak 2021-02-02 12:18
Uchwała Nr 115/42/20
Uchwała Nr 115/42/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 01 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-02-02 12:16
Publikujący Marek Nowak 2021-02-02 12:16
Modyfikacja Marek Nowak 2021-02-02 12:17
Uchwała Nr 114/41/20
Uchwała Nr 114/41/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2024 r.,  czterech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego oraz prowadzenia centrum administracyjnego do obsługi ekonomiczno- administracyjnej, organizacyjnej dla tych placówek”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-11-26 09:23
Publikujący Marek Nowak 2020-11-26 09:23
Modyfikacja Marek Nowak 2020-11-26 09:24
Uchwała Nr 113/ 41/20
Uchwała Nr 113/ 41/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-11-26 09:18
Publikujący Marek Nowak 2020-11-26 09:19
Modyfikacja Marek Nowak 2020-11-26 09:22
Uchwała Nr 112/41/20
Uchwała Nr 112/41/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2021 roku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-11-26 08:53
Publikujący Marek Nowak 2020-11-26 08:53
Modyfikacja Marek Nowak 2020-11-26 08:55
Uchwała Nr 111/41/20
Uchwała Nr 111/41/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Burmistrza Miasta Przeworska dotyczącego zaliczenia drogi usytuowanej na działce o nr ewidencyjnym 3036 położonej
w miejscowości Przeworsk Obręb nr 3 – ulicy Ablewicza, do kategorii dróg gminnych
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-11-26 08:51
Publikujący Marek Nowak 2020-11-26 08:52
Modyfikacja Marek Nowak 2020-11-26 08:52
Uchwała Nr 110/41/20
Uchwała Nr 110/41/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-11-26 08:50
Publikujący Marek Nowak 2020-11-26 08:50
Modyfikacja Marek Nowak 2020-11-26 08:51
Uchwała Nr 109/40/20
Uchwała Nr 109/40/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku na potrzeby aplikowania o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-11-26 08:48
Publikujący Marek Nowak 2020-11-26 08:49
Modyfikacja Marek Nowak 2020-11-26 08:49
Uchwała Nr 108/40/20
Uchwała Nr 108/40/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-11-26 08:47
Publikujący Marek Nowak 2020-11-26 08:48
Modyfikacja Marek Nowak 2020-11-26 08:48