Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 ... 24 25 26 ... 49 
Uchwała Nr 23/11/14

Uchwała Nr  23/11/14 Zarządu powiatu Przeworskiego z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 142/79/12 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rekrutacji w ramach projektu pn. ,,Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX, Działanie 9.2.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2014-11-27 10:10
Publikujący Marek Nowak 2014-11-27 10:10
Modyfikacja Marek Nowak 2014-11-27 10:10
Uchwała Nr 22/11/14

Uchwała Nr 22/11/14 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 22 kwietnia 2014 rok w sprawie zmiany uchwały Nr 140/79/12 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rekrutacji w ramach projektu pn. ,,Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX, Działanie 9.2.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2014-11-27 00:00
Publikujący Marek Nowak 2014-11-27 10:08
Modyfikacja Marek Nowak 2014-11-27 10:09
Uchwała Nr 21/11/14

Uchwała Nr 21/11/14 Zarządu powiatu Przeworskiego z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 141/79/12 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rekrutacji w ramach projektu pn. ,,Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX, Działanie 9.2.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2014-11-27 10:02
Publikujący Marek Nowak 2014-11-27 10:02
Modyfikacja Marek Nowak 2014-11-27 10:02
Uchwała Nr 20/11/14

Uchwała Nr 20/11/14 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 16 kwietnia  2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2014

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2014-11-27 00:00
Publikujący Marek Nowak 2014-11-27 09:58
Modyfikacja Marek Nowak 2014-11-27 09:59
Uchwała Nr 19/10/14

Uchwała Nr 19/10/14 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 07 kwietnia  2014 r. w sprawie zmian w budżecie  Powiatu  Przeworskiego na rok  2014
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2014-04-17 09:47
Publikujący Marek Nowak 2014-04-17 09:47
Modyfikacja Marek Nowak 2014-04-17 09:47
Uchwała Nr 18/9/14

Uchwała Nr 18/9/14 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 31 marca  2014 roku w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Przeworskiego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2014-04-17 09:25
Publikujący Marek Nowak 2014-04-17 09:25
Modyfikacja Marek Nowak 2014-04-17 09:25
Uchwała Nr 17/9/14

Uchwała Nr 17/9/14 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 31 marca  2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Przeworskiego za rok 2013  oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych  w roku 2013  SP ZOZ w Przeworsku i Muzeum Zespół Pałacowo - Parkowy w Przeworsku
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2014-04-17 09:23
Publikujący Marek Nowak 2014-04-17 09:23
Modyfikacja Marek Nowak 2014-04-17 09:24
Uchwała Nr 16/8/14

Uchwała Nr 16/8/14 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia  24 marca  2014 roku w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Przeworskiego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w zakresie na powierzenie realizacji zadania publicznego  z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem :„Prowadzenie w okresie od 01.04.2014 r. do 31.12.2020 r.  dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, jedna w Łopuszce Małej  na 30 miejsc, druga w Dynowie na 14 miejsc, oraz prowadzenia centrum administracyjnego do obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej dla obu placówek.
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2014-04-17 09:20
Publikujący Marek Nowak 2014-04-17 09:20
Modyfikacja Marek Nowak 2014-04-17 09:21
Uchwała Nr 15/8/14

Uchwała Nr 15/8/14 Zarządu  Powiatu Przeworskiego z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok  2014
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2014-04-17 09:19
Publikujący Marek Nowak 2014-04-17 09:19
Modyfikacja Marek Nowak 2014-04-17 09:19
Uchwała Nr 14/7/14

Uchwała Nr 14/7/14 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej jednostkom organizacyjnym Powiatu.
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2014-04-17 09:18
Publikujący Marek Nowak 2014-04-17 09:18
Modyfikacja Marek Nowak 2014-04-17 09:18
Uchwała Nr 13/6/14

Uchwała Nr 13/6/14 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości cen biletów na przejazdy turystyczne Przeworskiej Kolejki Dojazdowej Przeworsk-Dynów
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2014-04-17 09:17
Publikujący Marek Nowak 2014-04-17 09:17
Modyfikacja Marek Nowak 2014-04-17 09:17
Uchwała Nr 12/6/14

Uchwała Nr 12/6/14 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 13 marca  2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół w Kańczudze
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2014-04-17 09:16
Publikujący Marek Nowak 2014-04-17 09:16
Modyfikacja Marek Nowak 2014-04-17 09:16
Uchwała Nr 11/6/14

Uchwała Nr 11/6/14 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie  Powiatu  Przeworskiego na rok  2014
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2014-04-17 09:15
Publikujący Marek Nowak 2014-04-17 09:15
Modyfikacja Marek Nowak 2014-04-17 09:15
Uchwała Nr 10/6/14

Uchwała Nr 10/6/14 Zarządu  Powiatu Przeworskiego z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie przekazania mienia Skarbu Państwa
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2014-04-17 09:13
Publikujący Marek Nowak 2014-04-17 09:14
Modyfikacja Marek Nowak 2014-04-17 09:14
Uchwała Nr 9/5/14

Uchwała Nr 9/5/14 Zarządu  Powiatu Przeworskiego z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Przeworskiego położonych w m. Przeworsk, Obręb nr 1
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2014-04-16 15:20
Publikujący Marek Nowak 2014-04-16 15:20
Modyfikacja Marek Nowak 2014-04-16 15:21
Uchwała Nr 8/5/14

Uchwała Nr 8/5/14 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Powiatu Przeworskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2014-04-16 14:59
Publikujący Marek Nowak 2014-04-16 15:00
Modyfikacja Marek Nowak 2014-04-16 15:00
Uchwała Nr 7/5/14

Uchwała Nr 7/5/14 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu Przeworskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2014-04-16 14:58
Publikujący Marek Nowak 2014-04-16 14:58
Modyfikacja Marek Nowak 2014-04-16 14:59
Uchwała Nr 6/4/14

Uchwała Nr 6/4/14 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 18 luty 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego  z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem :„Prowadzenie w okresie od 01.04.2014 r. do 31.12.2020 r.  dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, jedna w Łopuszce Małej  na 30 miejsc, druga w Dynowie na 14 miejsc, oraz prowadzenia centrum administracyjnego do obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej dla obu placówek.
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2014-04-16 14:54
Publikujący Marek Nowak 2014-04-16 14:54
Modyfikacja Marek Nowak 2014-04-16 14:54
Uchwała Nr 5/4/14

Uchwała Nr 5/4/14 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego  z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem :„Prowadzenie w okresie od 01.04.2014 r. do 31.12.2020 r.  dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, jedna w Łopuszce Małej  na 30 miejsc, druga w Dynowie na 14 miejsc, oraz prowadzenia centrum administracyjnego do obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej dla obu placówek.
 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2014-04-16 14:51
Publikujący Marek Nowak 2014-04-16 14:51
Modyfikacja Marek Nowak 2014-04-16 14:52
Uchwała Nr 4/4/14

Uchwała Nr 4/4/14 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie  Powiatu  Przeworskiego na rok  2014

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2014-04-16 00:00
Publikujący Marek Nowak 2014-04-16 14:49
Modyfikacja Marek Nowak 2014-04-16 14:50
Uchwała Nr 3/2/14

Uchwała Nr 3/2/14 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie uzgodnienia zmian w statucie Muzeum w Przeworsku Zespołu Pałacowo –Parkowego

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2014-02-10 10:23
Publikujący Administrator BIP 2014-02-10 10:23
Modyfikacja Administrator BIP 2014-02-10 10:23
Uchwała Nr 2/1/14

Uchwała Nr 2/1/14 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2014-02-10 10:21
Publikujący Administrator BIP 2014-02-10 10:21
Modyfikacja Administrator BIP 2014-02-10 10:21
Uchwała Nr 1/1/14

Uchwała Nr 1/1/14 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2014

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2014-02-10 10:17
Publikujący Administrator BIP 2014-02-10 10:17
Modyfikacja Administrator BIP 2014-02-10 10:18
Uchwała Nr 84/42/13

Uchwała Nr 84/42/13 Zarządu powiatu Przeworskiego z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 142/79/12 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rekrutacji w ramach projektu pn. ,,Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX, Działanie 9.2.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2014-02-10 10:15
Publikujący Administrator BIP 2014-02-10 10:15
Modyfikacja Administrator BIP 2014-02-10 10:15
Uchwała Nr 83/42/13

Uchwała Nr 83/42/13 Zarządu  Powiatu  Przeworskiego z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa kolejowego linii kolejowej Przeworsk - Dynów

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2014-02-10 10:11
Publikujący Administrator BIP 2014-02-10 10:11
Modyfikacja Administrator BIP 2014-02-10 10:12
Uchwała Nr 82/42/13

Uchwała Nr 82/42/13 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu obrotowego odnawialnego w BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRZEWORSKU na pokrycie  występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2014-02-10 10:08
Publikujący Administrator BIP 2014-02-10 10:08
Modyfikacja Administrator BIP 2014-02-10 10:09
Uchwała Nr 81/42/13

Uchwała Nr 81/42/13 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 31 grudnia  2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2013

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2014-02-10 10:04
Publikujący Administrator BIP 2014-02-10 10:04
Modyfikacja Administrator BIP 2014-02-10 10:05
Uchwała Nr 80/41/13

Uchwała Nr 80/41/13 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 20 grudnia  2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2013

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2014-02-10 10:01
Publikujący Administrator BIP 2014-02-10 10:01
Modyfikacja Administrator BIP 2014-02-10 10:02
Uchwała Nr 79/40/13
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-12-31 12:26
Publikujący Marek Nowak 2013-12-31 12:26
Modyfikacja Marek Nowak 2013-12-31 12:27
Uchwała Nr 78/39/13
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2013-12-31 12:25
Publikujący Marek Nowak 2013-12-31 12:26
Modyfikacja Marek Nowak 2013-12-31 12:26