Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 3 4 ... 48 
Uchwała Nr 107/40/20
Uchwała Nr 107/40/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie przedstawienia „Projektu uchwały budżetowej Powiatu Przeworskiego na 2021 rok”  Radzie Powiatu Przeworskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie, celem zaopiniowania
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-11-26 08:46
Publikujący Marek Nowak 2020-11-26 08:46
Modyfikacja Marek Nowak 2020-11-26 08:47
Uchwała Nr 106/40/20
Uchwała Nr 106/40/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie przedstawienia „Projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przeworskiego na lata 2021-2031  ”Radzie Powiatu Przeworskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie, celem zaopiniowania
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-11-26 08:45
Publikujący Marek Nowak 2020-11-26 08:45
Modyfikacja Marek Nowak 2020-11-26 08:46
Uchwała Nr 105/39/20
Uchwała Nr 105/39/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-11-26 08:42
Publikujący Marek Nowak 2020-11-26 08:42
Modyfikacja Marek Nowak 2020-11-26 08:42
Uchwała Nr 104/39/20
Uchwała Nr 104/39/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-11-26 08:40
Publikujący Marek Nowak 2020-11-26 08:41
Modyfikacja Marek Nowak 2020-11-26 08:41
Uchwała Nr 103/38/20
Uchwała Nr 103/38/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-11-09 13:40
Publikujący Marek Nowak 2020-11-09 13:41
Modyfikacja Marek Nowak 2020-11-09 13:41
Uchwała Nr 102/38/20
Uchwała Nr 102/38/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 4 listopada 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku do złożenia wniosku i realizacji projektu pn. ,,Innowacyjne kształcenie w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku gwarancją sukcesu na rynku pracy” w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-11-09 13:39
Publikujący Marek Nowak 2020-11-09 13:39
Modyfikacja Marek Nowak 2020-11-09 13:40
Uchwała Nr 101/38/20
Uchwała Nr 101/38/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 4 listopada 2020 roku zmieniająca uchwałę nr 72/35/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 28 listopada 2018 roku  w sprawie powierzenia Staroście Przeworskiemu wykonywania czynności zastrzeżonych dla Kierownika zamawiającego oraz innych czynności określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz zatwierdzania tych czynności
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-11-09 13:38
Publikujący Marek Nowak 2020-11-09 13:38
Modyfikacja Marek Nowak 2020-11-09 13:39
Uchwała Nr 100/37/20
Uchwała Nr 100/37/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-11-09 13:37
Publikujący Marek Nowak 2020-11-09 13:37
Modyfikacja Marek Nowak 2020-11-09 13:37
Uchwała Nr 99/37/20
Uchwała Nr 99/37/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 27 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2024 r. czterech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego oraz prowadzenia centrum administracyjnego do obsługi ekonomiczno- administracyjnej, organizacyjnej dla tych placówek”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-11-09 13:35
Publikujący Marek Nowak 2020-11-09 13:36
Modyfikacja Marek Nowak 2020-11-09 13:36
Uchwała Nr 98/37/20
Uchwała Nr 98/37/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 27 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodzinnej pieczy zastępczej i systemu pieczy zastępczej, pod nazwą:  „Prowadzenie w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2024 r. czterech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego oraz prowadzenia centrum administracyjnego do obsługi ekonomiczno- administracyjnej, organizacyjnej dla tych placówek”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-11-09 13:34
Publikujący Marek Nowak 2020-11-09 13:34
Modyfikacja Marek Nowak 2020-11-09 13:35
Uchwała Nr 97/36/20
Uchwała Nr 97/36/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 16 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2021 roku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-11-09 13:30
Publikujący Marek Nowak 2020-11-09 13:30
Modyfikacja Marek Nowak 2020-11-09 13:31
Uchwała Nr 96/36/20
Uchwała Nr 96/36/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 16 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2021 roku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-11-09 13:29
Publikujący Marek Nowak 2020-11-09 13:29
Modyfikacja Marek Nowak 2020-11-09 13:29
Uchwała Nr 95/36/20
Uchwała Nr 95/36/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-11-09 13:28
Publikujący Marek Nowak 2020-11-09 13:28
Modyfikacja Marek Nowak 2020-11-09 13:28
Uchwała Nr 94/35/2020
Uchwała Nr 94/35/2020 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 12 października 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-11-09 13:27
Publikujący Marek Nowak 2020-11-09 13:27
Modyfikacja Marek Nowak 2020-11-09 13:27
Uchwała Nr 93/35/2020
Uchwała Nr 93/35/2020 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 12 października 2020 roku w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków dyrektora w zastępstwie nieobecności Dyrektora Zespołu Szkół w Sieniawie
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-11-09 13:20
Publikujący Marek Nowak 2020-11-09 13:21
Modyfikacja Marek Nowak 2020-11-09 13:21
Uchwała Nr 93/35/2020
Uchwała Nr 93/35/2020 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 12 października 2020 roku w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków dyrektora w zastępstwie nieobecności Dyrektora Zespołu Szkół w Sieniawie
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-11-09 13:20
Publikujący Marek Nowak 2020-11-09 13:21
Uchwała Nr 92/33/20
Uchwała Nr 92/33/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 06 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-11-09 13:19
Publikujący Marek Nowak 2020-11-09 13:19
Modyfikacja Marek Nowak 2020-11-09 13:20
Uchwała Nr 91/33/20
Uchwała Nr 91/33/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 6 października 2020 roku w sprawie uznania ca celową  i przyznania dotacji na realizację  zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-11-09 13:18
Publikujący Marek Nowak 2020-11-09 13:18
Modyfikacja Marek Nowak 2020-11-09 13:18
Uchwała Nr 90/33/20
Uchwała Nr 90/33/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 06 października 2020 roku w sprawie prawidłowości rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Przeworskim
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-11-09 13:15
Publikujący Marek Nowak 2020-11-09 13:15
Modyfikacja Marek Nowak 2020-11-09 13:16
Uchwała Nr 89/31/20
Uchwała Nr 89/31/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-09-22 14:41
Publikujący Marek Nowak 2020-09-22 14:40
Modyfikacja Marek Nowak 2020-09-22 14:40
Uchwała Nr 88/30//20
Uchwała Nr 88/30//20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 14 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2021 roku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-09-22 14:39
Publikujący Marek Nowak 2020-09-22 14:38
Modyfikacja Marek Nowak 2020-09-22 14:39
Uchwała Nr 87/30/20
Uchwała Nr 87/30/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 14 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-09-22 14:37
Publikujący Marek Nowak 2020-09-22 14:36
Modyfikacja Marek Nowak 2020-09-22 14:37
Uchwała Nr 86/30/20
Uchwała Nr 86/30/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 14 września 2020 r. w sprawie przedstawienia informacji za I półrocze 2020 r. o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Przeworskiego oraz informacje o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ w Przeworsku i Muzeum Zespół Pałacowo Parkowy w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-09-22 14:36
Publikujący Marek Nowak 2020-09-22 14:34
Modyfikacja Marek Nowak 2020-09-22 14:35
Uchwała Nr 85/29/20
Uchwała Nr 85/29/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 7 września 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-09-22 14:31
Publikujący Marek Nowak 2020-09-22 14:30
Modyfikacja Marek Nowak 2020-09-22 14:31
Uchwała Nr 84/29/20
Uchwała Nr 84/29/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 7 września 2020 roku w sprawie ustalenia założeń kierunkowych do projektu budżetu powiatu na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-09-22 14:25
Publikujący Marek Nowak 2020-09-22 14:23
Modyfikacja Marek Nowak 2020-09-22 14:24
Uchwała Nr 83/29/20
Uchwała Nr 83/29/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 7 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-09-22 14:24
Publikujący Marek Nowak 2020-09-22 14:22
Modyfikacja Marek Nowak 2020-09-22 14:22
Uchwała Nr 82/28/20
Uchwała Nr 82/28/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-09-22 14:22
Publikujący Marek Nowak 2020-09-22 14:21
Modyfikacja Marek Nowak 2020-09-22 14:21
Uchwała Nr 81/28/20
Uchwała Nr 81/28/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli kierownikowi jednostki organizacyjnej Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-09-22 14:20
Publikujący Marek Nowak 2020-09-22 14:19
Modyfikacja Marek Nowak 2020-09-22 14:19
Uchwała Nr 80/28/20
Uchwała Nr 80/28/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-09-22 14:18
Publikujący Marek Nowak 2020-09-22 14:17
Modyfikacja Marek Nowak 2020-09-22 14:18
Uchwała Nr 79/28/20
Uchwała Nr 79/28/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli kierownikowi jednostki organizacyjnej powiatu
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-09-22 14:17
Publikujący Marek Nowak 2020-09-22 14:16
Modyfikacja Marek Nowak 2020-09-22 14:16