Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 ... 4 5 6 ... 48 
Uchwała Nr 48/13/20
Uchwała Nr 48/13/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie wyboru oferty i przyznania dotacji na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 11:53
Publikujący Marek Nowak 2020-05-22 11:53
Modyfikacja Marek Nowak 2020-05-22 11:53
Uchwała Nr 47/12/20
Uchwała Nr 47/12/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 07 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 11:51
Publikujący Marek Nowak 2020-05-22 11:51
Modyfikacja Marek Nowak 2020-05-22 11:51
Uchwała Nr 46/11/2020
Uchwała Nr 46/11/2020 z dnia 27 marca 2020 roku Zarządu Powiatu Przeworskiego w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 11:50
Publikujący Marek Nowak 2020-05-22 11:50
Modyfikacja Marek Nowak 2020-05-22 11:50
Uchwała Nr 45/11/20
Uchwała Nr 45/11/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Przeworskiego za rok 2019  oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych  w roku 2019  SP ZOZ w Przeworsku i Muzeum Zespół Pałacowo - Parkowy w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 11:48
Publikujący Marek Nowak 2020-05-22 11:48
Modyfikacja Marek Nowak 2020-05-22 11:49
Uchwała Nr 44/11/20
Uchwała Nr 44/11/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 11:46
Publikujący Marek Nowak 2020-05-22 11:46
Modyfikacja Marek Nowak 2020-05-22 11:46
Uchwała Nr 43/11/20
Uchwała Nr 43/11/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 11:37
Publikujący Marek Nowak 2020-05-22 11:37
Modyfikacja Marek Nowak 2020-05-22 11:41
Uchwała Nr 42/11/20
Uchwała Nr 42/11/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 11:35
Publikujący Marek Nowak 2020-05-22 11:35
Modyfikacja Marek Nowak 2020-05-22 11:36
Uchwała Nr 41/11/2020
Uchwała Nr 41/11/2020 z dnia 27 marca 2020 roku Zarządu Powiatu Przeworskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Marszałka Województwa Podkarpackiego dotyczącego  przebiegu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 11:34
Publikujący Marek Nowak 2020-05-22 11:34
Modyfikacja Marek Nowak 2020-05-22 11:34
Uchwała Nr 40/11/20
Uchwała Nr 40/11/20 z dnia 27 marca 2020 roku Zarządu Powiatu Przeworskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Wójta Gminy Jawornik Polski dotyczącego zaliczenia dróg  o nr ewidencyjnych 362/3 i 363/8 położonych w miejscowości Jawornik Przedmieście  do kategorii dróg gminnych
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 11:32
Publikujący Marek Nowak 2020-05-22 11:32
Modyfikacja Marek Nowak 2020-05-22 11:32
Uchwała Nr 39/10/20
Uchwała Nr 39/10/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie przekazania upoważnienia do załatwiania spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami związanych z trwałym zarządem Przeworskiej Kolejki Dojazdowej Przeworsk - Dynów
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 11:31
Publikujący Marek Nowak 2020-05-22 11:31
Modyfikacja Marek Nowak 2020-05-22 11:31
Uchwała Nr 38/10/20
Uchwała Nr 38/10/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia  13 marca 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw zastępcy kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 11:29
Publikujący Marek Nowak 2020-05-22 11:29
Modyfikacja Marek Nowak 2020-05-22 11:29
Uchwała Nr 37/10/20
Uchwała Nr 37/10/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli zastępcy kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 11:28
Publikujący Marek Nowak 2020-05-22 11:28
Modyfikacja Marek Nowak 2020-05-22 11:28
Uchwała Nr 36/10/20
Uchwała Nr 36/10/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku do dokonywania w imieniu Powiatu Przeworskiego w czasie nieobecności Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku czynności związanych z realizacją przedsięwzięcia „Modernizacja zabytkowej linii Przeworskiej Kolei Dojazdowej Przeworsk – Dynów wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-05-22 11:26
Publikujący Marek Nowak 2020-05-22 11:26
Modyfikacja Marek Nowak 2020-05-22 11:27
Uchwała Nr 35/9/20
Uchwała Nr 35/9/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-03-12 14:58
Publikujący Marek Nowak 2020-03-12 14:58
Modyfikacja Marek Nowak 2020-03-12 14:58
Uchwała Nr 34/9/20
Uchwała Nr 34/9/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 10 marca 2020 roku o zmianie Uchwały nr 33/16/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu konkursowego Zatrudnienie 30+ i udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-03-12 14:56
Publikujący Marek Nowak 2020-03-12 14:56
Modyfikacja Marek Nowak 2020-03-12 14:57
Uchwała Nr 33/9/20
Uchwała Nr 33/9/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie wyboru oferty i przyznania dotacji na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie popularyzacji i upowszechniania różnych dziedzin sportu m. in. poprzez organizowanie turniejów, zawodów i mistrzostw
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-03-12 14:52
Publikujący Marek Nowak 2020-03-12 14:51
Modyfikacja Marek Nowak 2020-03-12 14:55
Uchwała Nr 32/9/20
Uchwała Nr 32/9/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-03-12 14:50
Publikujący Marek Nowak 2020-03-12 14:50
Modyfikacja Marek Nowak 2020-03-12 14:50
Uchwała Nr 31/8/20
Uchwała Nr 31/8/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie umorzenia w całości długu
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-03-12 14:48
Publikujący Marek Nowak 2020-03-12 14:48
Modyfikacja Marek Nowak 2020-03-12 14:48
Uchwała Nr 30/8/20
Uchwała Nr 30/8/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie umorzenia w całości długu
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-03-12 14:46
Publikujący Marek Nowak 2020-03-12 14:46
Modyfikacja Marek Nowak 2020-03-12 14:46
Uchwała Nr 29/8/20
Uchwała Nr 29/8/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie umorzenia w całości długu

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-03-12 14:44
Publikujący Marek Nowak 2020-03-12 14:44
Modyfikacja Marek Nowak 2020-03-12 14:44
Uchwała Nr 28/8/20
Uchwała Nr 28/8/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie umorzenia w całości długu

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-03-12 14:42
Publikujący Marek Nowak 2020-03-12 14:41
Modyfikacja Marek Nowak 2020-03-12 14:42
Uchwała Nr 27/8/20
Uchwała Nr 27/8/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie umorzenia w całości długu
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-03-12 14:38
Publikujący Marek Nowak 2020-03-12 14:38
Modyfikacja Marek Nowak 2020-03-12 14:38
Uchwała Nr 26/7/20
Uchwała Nr 26/7/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-03-12 14:30
Publikujący Marek Nowak 2020-03-12 14:30
Modyfikacja Marek Nowak 2020-03-12 14:31
Uchwała Nr 25/7/20
Uchwała Nr 25/7/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki,  ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-03-12 00:00
Publikujący Marek Nowak 2020-03-12 14:25
Modyfikacja Marek Nowak 2020-03-12 14:32
Uchwała Nr 24/7/20
Uchwała Nr 24/7/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-03-12 14:24
Publikujący Marek Nowak 2020-03-12 14:24
Modyfikacja Marek Nowak 2020-03-12 14:24
Uchwała Nr 23/7/20
Uchwała Nr 23/7/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie przedłużenia okresu przeprowadzenia komisyjnej kontroli zgodności zapisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów muzealnych Muzeum w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-03-12 14:22
Publikujący Marek Nowak 2020-03-12 14:22
Modyfikacja Marek Nowak 2020-03-12 14:23
Uchwała Nr 22/6/20
Uchwała Nr 22/6/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-03-12 14:18
Publikujący Marek Nowak 2020-03-12 14:18
Modyfikacja Marek Nowak 2020-03-12 14:20
Uchwała Nr 21/6/20
Uchwała Nr 21/6/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-03-12 14:17
Publikujący Marek Nowak 2020-03-12 14:17
Modyfikacja Marek Nowak 2020-03-12 14:17
Uchwała Nr 20/6/20
Uchwała Nr 20/6/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie popularyzacji  i upowszechniania różnych dziedzin sportu m.in. poprzez organizowanie turniejów, zawodów oraz mistrzostw
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-03-12 14:14
Publikujący Marek Nowak 2020-03-12 14:13
Modyfikacja Marek Nowak 2020-03-12 14:15
Uchwała Nr 19/6/20
Uchwała Nr 19/6/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 r. w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Przeworski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-03-12 14:12
Publikujący Marek Nowak 2020-03-12 14:12
Modyfikacja Marek Nowak 2020-03-12 14:12