Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 ... 5 6 7 ... 48 
Uchwała Nr 18/6/20
Uchwała Nr 18/6/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-03-12 14:11
Publikujący Marek Nowak 2020-03-12 14:10
Modyfikacja Marek Nowak 2020-03-12 14:11
Uchwała Nr 17/5/20
Uchwała Nr 17/5/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Łukaszowi Kaczyńskiemu Członkowi Zarządu TDM PROJEKT Sp. z o.o. uprawnionemu do samodzielnej reprezentowania TDM Projekt Sp. z o.o. Sp. K (Regon:  364578270, NIP: 6793129340) oraz Panu Michałowi Piszczek Członkowi Zarządu TDM PROJEKT Sp. z o.o., uprawnionemu do samodzielnej reprezentowania TDM Projekt Sp. z o.o. Sp. K (Regon:  364578270, NIP: 6793129340) do dokonywania w imieniu Powiatu Przeworskiego czynności związanych z realizacją umowy nr RG.273.3.2020 z dnia 6.02.2020 r., tj. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy - Dynów” wraz z uzyskaniem w imieniu Powiatu Przeworskiego prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-03-12 14:09
Publikujący Marek Nowak 2020-03-12 14:09
Modyfikacja Marek Nowak 2020-03-12 14:09
Uchwała Nr 16/5/20
Uchwała Nr 16/5/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Władysławowi Koniecznemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Władysław Konieczny Projektowanie i Nadzór Budowy Dróg, Gorliczyna nr 63, 37 – 200 Przeworsk Regon: 650936853, NIP 794 –111–75–83 do dokonywania w imieniu Powiatu Przeworskiego czynności związanych z realizacją umowy nr RG.273.6.2020 z dnia 27.01.2020 r., tj. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa parkingu przy ul. Szkolnej 6 w Przeworsku” (obok I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły  w Przeworsku) wraz z uzyskaniem w imieniu Powiatu Przeworskiego prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-03-12 14:07
Publikujący Marek Nowak 2020-03-12 14:07
Modyfikacja Marek Nowak 2020-03-12 14:07
Uchwała Nr 15/5/20
Uchwała Nr 15/5/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-03-12 14:05
Publikujący Marek Nowak 2020-03-12 14:05
Modyfikacja Marek Nowak 2020-03-12 14:05
Uchwała Nr 14/5/20
Uchwała Nr 14/5/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 11 luty 2020 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr 115/51/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (V)”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-03-12 14:04
Publikujący Marek Nowak 2020-03-12 14:04
Modyfikacja Marek Nowak 2020-03-12 14:04
Uchwała Nr 13/4/20
Uchwała Nr 13/4/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-03-12 14:00
Publikujący Marek Nowak 2020-03-12 14:00
Modyfikacja Marek Nowak 2020-03-12 14:02
Uchwała Nr 12/4/20
Uchwała Nr 12/4/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-13 09:12
Publikujący Marek Nowak 2020-02-13 09:12
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-13 09:12
Uchwała Nr 11/4/20
Uchwała Nr 11/4/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na realizację projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (VI)” i udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-13 09:11
Publikujący Marek Nowak 2020-02-13 09:11
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-13 09:11
Uchwała Nr 10/4/20
Uchwała Nr 10/4/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 04 lutego 2020 roku w sprawie zatwierdzenia projektu pozakonkursowego i udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-13 09:09
Publikujący Marek Nowak 2020-02-13 09:10
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-13 09:10
Uchwała Nr 9/3/2020
Uchwała Nr 9/3/2020 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych  im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku do  reprezentowania Zespołu Szkół Zawodowych  im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji
w Warszawie dotyczących udziału szkoły w programie ERASMUS +
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-13 09:05
Publikujący Marek Nowak 2020-02-13 09:05
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-13 09:05
Uchwała Nr 8/3/20
Uchwała Nr 8/3/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie popularyzacji i upowszechniania różnych dziedzin sportu m.in. poprzez organizowanie turniejów, zawodów i mistrzostw
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-13 09:02
Publikujący Marek Nowak 2020-02-13 09:02
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-13 09:04
Uchwała Nr 7/3/20
Uchwała Nr 7/3/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie popularyzacji i upowszechniania różnych dziedzin sportu m.in. poprzez organizowanie turniejów, zawodów oraz mistrzostw
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-13 09:00
Publikujący Marek Nowak 2020-02-13 09:00
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-13 09:01
Uchwała Nr 6/3/20
Uchwała Nr 6/3/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-13 08:57
Publikujący Marek Nowak 2020-02-13 08:57
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-13 08:57
Uchwała Nr 5/3/20
Uchwała Nr 5/3/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej jednostkom organizacyjnym Powiatu
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-13 08:55
Publikujący Marek Nowak 2020-02-13 08:55
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-13 08:56
Uchwała Nr 4/2/20
Uchwała Nr 4/2/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-13 08:53
Publikujący Marek Nowak 2020-02-13 08:53
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-13 08:56
Uchwała Nr 3/2/20
Uchwała Nr 3/2/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-13 08:51
Publikujący Marek Nowak 2020-02-13 08:51
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-13 08:52
Uchwała Nr 2/2/20
Uchwała Nr 2/2/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych w ramach wykonywania budżetu za 2020 r. na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-13 08:45
Publikujący Marek Nowak 2020-02-13 08:45
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-13 08:50
Uchwała Nr 1/1/20
Uchwała Nr 1/1/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-13 08:43
Publikujący Marek Nowak 2020-02-13 08:43
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-13 08:44
Uchwała Nr 117/53/19
Uchwała Nr 117/53/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie warunków zatrudnienia dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-12 15:28
Publikujący Marek Nowak 2020-02-12 15:28
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-12 15:28
Uchwała Nr 116/53/19
Uchwała Nr 116/53/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2019
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-12 15:27
Publikujący Marek Nowak 2020-02-12 15:27
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-12 15:27
Uchwała Nr 115/51/19
Uchwała Nr 115/51/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 23 grudnia roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (V)”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-12 15:26
Publikujący Marek Nowak 2020-02-12 15:26
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-12 15:26
Uchwała Nr 114/51/19
Uchwała Nr 114/51/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (VI)”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-12 15:25
Publikujący Marek Nowak 2020-02-12 15:25
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-12 15:25
Uchwała Nr 113/51/19
Uchwała Nr 113/51/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku do dokonywania w imieniu Powiatu Przeworskiego czynności związanych z realizacją przedsięwzięcia „Modernizacja zabytkowej linii Przeworskiej Kolei Dojazdowej Przeworsk – Dynów wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-12 15:24
Publikujący Marek Nowak 2020-02-12 15:24
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-12 15:24
Uchwała Nr 112/51/19
Uchwała Nr 112/51/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie przekazania upoważnienia do załatwiania spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami związanych z trwałym zarządem Przeworskiej Kolejki Dojazdowej  Przeworsk - Dynów
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-12 15:22
Publikujący Marek Nowak 2020-02-12 15:23
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-12 15:23
Uchwała Nr 111/51/19
Uchwała Nr 111/51/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw kierownikowi jednostki organizacyjnej Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-12 15:21
Publikujący Marek Nowak 2020-02-12 15:21
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-12 15:21
Uchwała Nr 110/51/19
Uchwała Nr 110/51/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli kierownikowi jednostki organizacyjnej Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-12 15:13
Publikujący Marek Nowak 2020-02-12 15:14
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-12 15:14
Uchwała Nr 109/50/19
Uchwała Nr 109/50/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-12 15:12
Publikujący Marek Nowak 2020-02-12 15:12
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-12 15:12
Uchwała Nr 108/50/19
Uchwała Nr 108/50/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości cen biletów na przejazdy turystyczne Przeworskiej Kolejki Dojazdowej Przeworsk-Dynów
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-12 15:11
Publikujący Marek Nowak 2020-02-12 15:11
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-12 15:11
Uchwała Nr 107/50/19
Uchwała Nr 107/50/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2019
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-12 15:09
Publikujący Marek Nowak 2020-02-12 15:09
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-12 15:10
Uchwała Nr 106/49/19
Uchwała Nr 106/49/19 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli kierownikowi jednostki organizacyjnej powiatu
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2020-02-12 15:08
Publikujący Marek Nowak 2020-02-12 15:08
Modyfikacja Marek Nowak 2020-02-12 15:08