Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 47 
Uchwała Nr 150/56/21
Uchwała Nr 150/56/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-12 14:44
Publikujący Marek Nowak 2021-04-12 14:45
Modyfikacja Marek Nowak 2021-04-12 14:47
Uchwała Nr 149/56/21
Uchwała Nr 149/56/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-12 14:42
Publikujący Marek Nowak 2021-04-12 14:43
Modyfikacja Marek Nowak 2021-04-12 14:43
Uchwała Nr 148/56/21
Uchwała Nr 148/56/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku oraz ustalenie regulaminu pracy komisji
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-12 14:38
Publikujący Marek Nowak 2021-04-12 14:39
Modyfikacja Marek Nowak 2021-04-12 14:39
Uchwała Nr 147/56/21
Uchwała Nr 147/56/21 z dnia 18 marca 2021 roku Zarządu Powiatu Przeworskiego w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-12 14:36
Publikujący Marek Nowak 2021-04-12 14:37
Modyfikacja Marek Nowak 2021-04-12 14:38
Uchwała Nr 146/56/21
Uchwała Nr 146/56/21 z dnia 18 marca 2021 roku Zarządu Powiatu Przeworskiego w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-12 14:32
Publikujący Marek Nowak 2021-04-12 14:33
Modyfikacja Marek Nowak 2021-04-12 14:36
Uchwała Nr 145/55/21
Uchwała Nr 145/55/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Przeworskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w roku 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-12 14:30
Publikujący Marek Nowak 2021-04-12 14:31
Modyfikacja Marek Nowak 2021-04-12 14:31
Uchwała Nr 144/55/21
Uchwała Nr 144/55/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie określenia zasad i wysokości świadczeń przyznawanych rodzinom zastępczym oraz osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka, wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-12 14:28
Publikujący Marek Nowak 2021-04-12 14:29
Modyfikacja Marek Nowak 2021-04-12 14:29
Uchwała Nr 143/55/21
Uchwała Nr 143/55/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-12 14:26
Publikujący Marek Nowak 2021-04-12 14:27
Modyfikacja Marek Nowak 2021-04-12 14:27
Uchwała Nr 142/55/21
Uchwała Nr 142/55/21 Zarządu  Powiatu Przeworskiego z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-12 14:23
Publikujący Marek Nowak 2021-04-12 14:24
Modyfikacja Marek Nowak 2021-04-12 14:25
Uchwała Nr 141/54/21
Uchwała Nr 141/54/21 Zarządu  Powiatu Przeworskiego z dnia 02 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-12 14:20
Publikujący Marek Nowak 2021-04-12 14:22
Modyfikacja Marek Nowak 2021-04-12 14:22
Uchwała Nr 140/54/21
Uchwała Nr 140/54/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 02 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-12 14:18
Publikujący Marek Nowak 2021-04-12 14:19
Modyfikacja Marek Nowak 2021-04-12 14:19
Uchwała Nr 139/54/21
Uchwała Nr 139/54/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 02 marca 2021 roku w sprawie utraty mocy Instrukcji wydatkowania środków publicznych z budżetu Powiatu Przeworskiego na zadania, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-12 14:10
Publikujący Marek Nowak 2021-04-12 14:11
Modyfikacja Marek Nowak 2021-04-12 14:12
Uchwała Nr 138/54/21
Uchwała Nr 138/54/21 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 26 luty 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-12 13:59
Publikujący Marek Nowak 2021-04-12 14:00
Modyfikacja Marek Nowak 2021-04-12 14:06
Uchwała Nr 137/53/21
Uchwała Nr 137/53/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie zrzeczenia się odszkodowania
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-12 13:58
Publikujący Marek Nowak 2021-04-12 13:59
Modyfikacja Marek Nowak 2021-04-12 13:59
Uchwała 136/53/21
Uchwała 136/53/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (VI)”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-12 13:57
Publikujący Marek Nowak 2021-04-12 13:58
Modyfikacja Marek Nowak 2021-04-12 13:58
Uchwała Nr 135/53/21
Uchwała Nr 135/53/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-12 13:56
Publikujący Marek Nowak 2021-04-12 13:57
Modyfikacja Marek Nowak 2021-04-12 13:57
Uchwała Nr 134/53/21
Uchwała Nr 134/53/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia  23 luty 2021 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2021 roku w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Przeworski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-04-12 00:00
Publikujący Marek Nowak 2021-04-12 13:52
Modyfikacja Marek Nowak 2021-04-12 13:53
Uchwała Nr 133/52/21
Uchwała Nr 133/52/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 9 luty 2021 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnej z tytułu oddania nieruchomości w dzierżawę
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-02-15 12:59
Publikujący Marek Nowak 2021-02-15 12:59
Modyfikacja Marek Nowak 2021-02-15 12:59
Uchwała Nr 132/52/21
Uchwała Nr 132/52/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 9 luty 2021 roku w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na realizację projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (VII)” i udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-02-15 12:57
Publikujący Marek Nowak 2021-02-15 12:57
Modyfikacja Marek Nowak 2021-02-15 12:57
Uchwała Nr 131/52/21
Uchwała Nr 131/52/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 09 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-02-15 12:53
Publikujący Marek Nowak 2021-02-15 12:53
Modyfikacja Marek Nowak 2021-02-15 12:54
Uchwała Nr 130/51/21
Uchwała Nr 130/51/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-02-15 12:50
Publikujący Marek Nowak 2021-02-15 12:50
Modyfikacja Marek Nowak 2021-02-15 12:51
Uchwała Nr 129/51/21
Uchwała Nr 129/51/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 03 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-02-15 12:48
Publikujący Marek Nowak 2021-02-15 12:48
Modyfikacja Marek Nowak 2021-02-15 12:49
Uchwała Nr 128/51/21
Uchwała Nr 128/51/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Grupie CDE Sp. z o.o., w imieniu której działa Pan Michał Mroskowiak – Wiceprezes Zarządu do dokonywania w imieniu Powiatu Przeworskiego czynności związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2021 – 2030 wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem ewaluacji obecnie obowiązującej Strategii  Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014 – 2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-02-15 12:46
Publikujący Marek Nowak 2021-02-15 12:46
Modyfikacja Marek Nowak 2021-02-15 12:46
Uchwała Nr 127/49/21
Uchwała Nr 127/49/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej jednostkom organizacyjnym Powiatu
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-02-02 12:51
Publikujący Marek Nowak 2021-02-02 12:51
Modyfikacja Marek Nowak 2021-02-02 12:51
Uchwała Nr 126/49/21
Uchwała Nr 126/49/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-02-02 12:50
Publikujący Marek Nowak 2021-02-02 12:50
Modyfikacja Marek Nowak 2021-02-02 12:50
Uchwała Nr 125/49/21
Uchwała Nr 125/49/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (VII)”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-02-02 12:35
Publikujący Marek Nowak 2021-02-02 12:35
Modyfikacja Marek Nowak 2021-02-02 12:35
Uchwała Nr 124/48/21
Uchwała Nr 124/48/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego „Wydzielonego rachunku ” - Funduszu Przeciwdziałania COVID-1 w roku 2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-02-02 12:33
Publikujący Marek Nowak 2021-02-02 12:33
Modyfikacja Marek Nowak 2021-02-02 12:33
Uchwała Nr 123/48/21
Uchwała Nr 123/48/21 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2021
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-02-02 12:31
Publikujący Marek Nowak 2021-02-02 12:31
Modyfikacja Marek Nowak 2021-02-02 12:32
Uchwała Nr 122/46/20
Uchwała Nr 122/46/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przeworskiego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-02-02 12:28
Publikujący Marek Nowak 2021-02-02 12:28
Modyfikacja Marek Nowak 2021-02-02 12:30
Uchwała Nr 121/46/20
Uchwała Nr 121/46/20 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2021-02-02 12:25
Publikujący Marek Nowak 2021-02-02 12:25
Modyfikacja Marek Nowak 2021-02-02 12:25