Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 ... 10 11 12 ... 47 
Uchwała Nr 56/27/18
Uchwała Nr 56/27/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2018
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-11-15 14:48
Publikujący Marek Nowak 2018-11-15 14:48
Modyfikacja Marek Nowak 2018-11-15 14:48
Uchwała Nr 55/26/18
Uchwała Nr 55/26/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie  Powiatu  Przeworskiego na rok 2018
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-11-15 14:45
Publikujący Marek Nowak 2018-11-15 14:45
Modyfikacja Marek Nowak 2018-11-15 14:45
Uchwała Nr 54/26/18
Uchwała Nr 54/26/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2025”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-11-15 00:00
Publikujący Marek Nowak 2018-11-15 14:44
Modyfikacja Marek Nowak 2018-11-15 14:46
Uchwała Nr 53/25/18
Uchwała Nr 53/25/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie przedstawienia informacji za I półrocze 2018 r. o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Przeworskiego  oraz informacje o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ w Przeworsku i Muzeum Zespół Pałacowo Parkowy w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-11-15 14:43
Publikujący Marek Nowak 2018-11-15 14:43
Modyfikacja Marek Nowak 2018-11-15 14:43
Uchwała Nr 52/25/18
Uchwała Nr 52/25/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie  Powiatu  Przeworskiego na rok 2018
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-11-15 14:42
Publikujący Marek Nowak 2018-11-15 14:42
Modyfikacja Marek Nowak 2018-11-15 14:42
Uchwała Nr 51/24/18
Uchwała Nr 51/24/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-11-15 14:41
Publikujący Marek Nowak 2018-11-15 14:41
Modyfikacja Marek Nowak 2018-11-15 14:41
Uchwała Nr 50/23/18
Uchwała Nr 50/23/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie  Powiatu  Przeworskiego na rok 2018
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-11-15 14:40
Publikujący Marek Nowak 2018-11-15 14:40
Modyfikacja Marek Nowak 2018-11-15 14:40
Uchwała Nr 49/22/18
Uchwała Nr 49/22/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2018
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-11-15 14:38
Publikujący Marek Nowak 2018-11-15 14:38
Modyfikacja Marek Nowak 2018-11-15 14:39
Uchwała Nr 48/22/18
Uchwała Nr 48/22/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na  zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-11-15 14:37
Publikujący Marek Nowak 2018-11-15 14:37
Modyfikacja Marek Nowak 2018-11-15 14:37
Uchwała Nr 47/21/18
Uchwała Nr 47/21/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2018
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-11-15 14:36
Publikujący Marek Nowak 2018-11-15 14:36
Modyfikacja Marek Nowak 2018-11-15 14:36
Uchwała Nr 46/20/18
Uchwała Nr 46/20/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się  o stopień nauczyciela mianowanego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-11-15 14:34
Publikujący Marek Nowak 2018-11-15 14:34
Modyfikacja Marek Nowak 2018-11-15 14:35
Uchwała Nr 45/20/18
Uchwała Nr 45/20/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Przeworskiego na rok 2018
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-11-15 14:33
Publikujący Marek Nowak 2018-11-15 14:33
Modyfikacja Marek Nowak 2018-11-15 14:33
Uchwała Nr 44/19/2018
Uchwała Nr 44/19/2018 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga dotyczącego zaliczenia  dróg  położonych na terenie miejscowości Łopuszka Mała oraz Kańczuga do kategorii dróg gminnych
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-11-15 14:27
Publikujący Marek Nowak 2018-11-15 14:27
Modyfikacja Marek Nowak 2018-11-15 14:27
Uchwała Nr 43/19/18
Uchwała Nr 43/19/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016 -2022 ze Strategią Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014-2020
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-11-15 14:25
Publikujący Marek Nowak 2018-11-15 14:25
Modyfikacja Marek Nowak 2018-11-15 14:26
Uchwała Nr 42/18/18
Uchwała Nr 42/18/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 22 czerwca 2018 roku W sprawie umorzenia należności pieniężnych z tytułu kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego w trybie art. 130a Ustawy prawo o ruchu drogowym
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-07-03 15:05
Publikujący Marek Nowak 2018-07-03 15:04
Modyfikacja Marek Nowak 2018-07-03 15:04
Uchwała Nr 41/18/18
Uchwała Nr 41/18/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Przeworskiego na rok 2018
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-07-03 15:03
Publikujący Marek Nowak 2018-07-03 15:02
Modyfikacja Marek Nowak 2018-07-03 15:03
Uchwała Nr 40/18/18
Uchwała Nr 40/18/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie powołania dyrektora Muzeum w Przeworsku Zespołu Pałacowo – Parkowego
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-07-03 15:01
Publikujący Marek Nowak 2018-07-03 15:00
Modyfikacja Marek Nowak 2018-07-03 15:01
Uchwała Nr 39/17/18
Uchwała Nr 39/17/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo – Parkowy
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-07-03 15:00
Publikujący Marek Nowak 2018-07-03 14:59
Modyfikacja Marek Nowak 2018-07-03 14:59
Uchwała Nr 38/17/18
Uchwała Nr 38/17/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Przeworskiego na rok 2018
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-07-03 14:59
Publikujący Marek Nowak 2018-07-03 14:58
Modyfikacja Marek Nowak 2018-07-03 14:58
Uchwała Nr 37/17/18
Uchwała Nr 37/17/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 15 czerwca 2018 roku zmieniająca Uchwałę nr 7/4/17 z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na realizację projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (III)” oraz udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-07-03 14:57
Publikujący Marek Nowak 2018-07-03 14:57
Modyfikacja Marek Nowak 2018-07-03 14:57
Uchwała Nr 36/16/18
Uchwała Nr 36/16/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Przeworskiego na rok 2018
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-07-03 14:56
Publikujący Marek Nowak 2018-07-03 14:55
Modyfikacja Marek Nowak 2018-07-03 14:56
Uchwała Nr 35/16/18
Uchwała Nr 35/16/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zamiany nieruchomości
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-07-03 14:55
Publikujący Marek Nowak 2018-07-03 14:54
Modyfikacja Marek Nowak 2018-07-03 14:55
Uchwała Nr 34/16/18
Uchwała Nr 34/16/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-07-03 14:54
Publikujący Marek Nowak 2018-07-03 14:53
Modyfikacja Marek Nowak 2018-07-03 14:54
Uchwała Nr 33/16/18
Uchwała Nr 33/16/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia projektu konkursowego Zatrudnienie 30+ i udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-07-03 14:52
Publikujący Marek Nowak 2018-07-03 14:52
Modyfikacja Marek Nowak 2018-07-03 14:52
Uchwała Nr 32/15/18
Uchwała Nr 32/15/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Przeworskiego na rok 2018
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-07-03 14:51
Publikujący Marek Nowak 2018-07-03 14:51
Modyfikacja Marek Nowak 2018-07-03 14:51
Uchwała Nr 31/14/18
Uchwała Nr 31/14/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Przeworskiego na rok 2018
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-07-03 14:50
Publikujący Marek Nowak 2018-07-03 14:50
Modyfikacja Marek Nowak 2018-07-03 14:50
Uchwała Nr 30/13/18
Uchwała Nr 30/13/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie wyboru oferty i przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-07-03 14:49
Publikujący Marek Nowak 2018-07-03 14:49
Modyfikacja Marek Nowak 2018-07-03 14:49
Uchwała Nr 29/13/18
Uchwała Nr 29/13/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Przeworskiego za 2017 rok
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-07-03 14:48
Publikujący Marek Nowak 2018-07-03 14:48
Modyfikacja Marek Nowak 2018-07-03 14:48
Uchwała Nr 28/13/18
Uchwała Nr 28/13/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Przeworskiego na rok 2018
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-07-03 14:47
Publikujący Marek Nowak 2018-07-03 14:46
Modyfikacja Marek Nowak 2018-07-03 14:47
Uchwała Nr 27/12/18
Uchwała Nr 27/12/18 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Przeworskiego na rok 2018
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2018-07-03 14:46
Publikujący Marek Nowak 2018-07-03 14:45
Modyfikacja Marek Nowak 2018-07-03 14:45