Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 3 ... 56 
Uchwała Nr 384/139/22
Uchwała Nr 384/139/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 13 października 2022 r. w sprawie uznania za celową  i przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji ludowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-01-05 13:39
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-01-05 13:37
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-01-05 13:38
Uchwała Nr 383/139/22
Uchwała Nr 383/139/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 13 października 2022 r. w sprawie uznania za celową  i przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-01-05 13:38
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-01-05 13:36
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-01-05 13:36
Uchwała Nr 382/139/22
Uchwała Nr 382/139/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 13 października 2022 r. w sprawie uznania za celową i przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-01-05 13:37
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-01-05 13:35
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-01-05 13:35
Uchwała Nr 381/139/22
Uchwała Nr 381/139/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 13 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2022
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-01-05 13:35
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-01-05 13:33
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-01-05 13:34
Uchwała Nr 380/139/22
Uchwała Nr 380/139/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 13 października 2022 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-01-05 13:34
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-01-05 13:32
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-01-05 13:32
Uchwała Nr 379/138/22
Uchwała Nr 379/138/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2022
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-01-05 13:33
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-01-05 13:31
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-01-05 13:31
Uchwała Nr 378/138/22
Uchwała Nr 378/138/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Przeworskiego Nr 362/134/22 z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-01-05 13:21
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-01-05 13:19
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-01-05 13:20
Uchwała Nr 377/138/22
Uchwała Nr 377/138/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 30 września 2022 roku w sprawie uznania za celową  i przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-01-05 13:20
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-01-05 13:18
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-01-05 13:18
Uchwała Nr 376/138/22
Uchwała Nr 376/138/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 30 września 2022 roku w sprawie uznania za celową  i przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-01-05 13:18
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-01-05 13:16
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-01-05 13:16
Uchwała Nr 375/138/22
Uchwała Nr 375/138/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 30 września 2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2023 roku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-01-05 13:08
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-01-05 13:06
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-01-05 13:10
Uchwała Nr 374/137/22
Uchwała Nr 374/137/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 19 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku oraz ustalenie regulaminu pracy komisji
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-01-05 13:05
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-01-05 13:03
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-01-05 13:04
Uchwała Nr 373/137/22
Uchwała Nr 373/137/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 19 września 2022 roku w sprawie ustalenia założeń kierunkowych do projektu budżetu powiatu na rok 2023
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-01-05 12:59
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-01-05 12:58
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-01-05 13:01
Uchwała Nr 372/137/22
Uchwała Nr 372/137/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 19 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Przeworskiego na rok 2022
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-01-05 12:58
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-01-05 12:56
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-01-05 12:56
Uchwała Nr 371/135/22
Uchwała Nr 371/135/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 12 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia III naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Przeworskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w roku 2022
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-01-05 12:56
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-01-05 12:54
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-01-05 12:54
Uchwała Nr 370/136/22
Uchwała Nr 370/136/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 12 września 2022 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-01-05 12:51
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-01-05 12:49
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-01-05 12:49
Uchwała Nr 369/136/22
Uchwała Nr 369/136/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 12 września 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości cen sprzedaży pamiątek związanych z Przeworską Koleją Wąskotorową „Pogórzanin”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-01-05 12:49
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-01-05 12:47
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-01-05 12:48
Uchwała Nr 368/136/22
Uchwała Nr 368/136/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 12 września 2022 roku w sprawie uznania niecelowości i nieprzyznania dofinasowania na realizację zadania publicznego pt. „Oratorium dla nienarodzonych – koncert z okazji Dnia Dziecka Nienarodzonego”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-01-05 12:47
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-01-05 12:45
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-01-05 12:45
Uchwała Nr 367/136/22
Uchwała Nr 367/136/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 12 września 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-01-05 12:43
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-01-05 12:41
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-01-05 12:44
Uchwała Nr 366/136/22
Uchwała Nr 366/136/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 12 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Przeworskiego na rok 2022
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-01-05 12:37
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-01-05 12:34
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-01-05 12:35
Uchwała Nr 365/135/22
Uchwała Nr 365/135/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie przedstawienia informacji za I półrocze 2022 r. o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Przeworskiego  oraz informacje o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ w Przeworsku i Muzeum Zespół Pałacowo Parkowy w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-01-05 12:35
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-01-05 12:33
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-01-05 12:33
Uchwała Nr 364/135/22
Uchwała Nr 364/135/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Przeworskiego na rok 2022
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-01-05 12:29
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-01-05 12:27
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-01-05 12:27
Uchwała Nr 363/134/22
Uchwała Nr 363/134/22 Zarządu  Powiatu Przeworskiego z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Przeworskiego na rok 2022
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-01-05 12:26
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-01-05 12:24
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-01-05 12:25
Uchwała Nr 362/134/22
Uchwała Nr 362/134/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-01-05 12:22
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-01-05 12:20
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-01-05 12:21
Uchwała Nr 361/134/22
Uchwała Nr 361/134/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli kierownikowi jednostki organizacyjnej powiatu
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-01-05 12:21
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-01-05 12:19
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-01-05 12:19
Uchwała Nr 360/134/22
Uchwała Nr 360/134/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Sieniawie
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-01-05 12:17
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-01-05 12:14
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-01-05 12:15
Uchwała Nr 359/133/22
Uchwała Nr 359/133/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 17 sierpnia 2022 roku w sprawie upoważnienia Starosty Przeworskiego do sporządzenia i wniesienia odpowiedzi na pismo Wojewody Podkarpackiego oraz do reprezentowania Zarządu Powiatu Przeworskiego w postępowaniu nadzorczym przed Wojewodą Podkarpackim
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-01-05 12:15
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-01-05 12:13
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-01-05 12:13
Uchwała Nr 358/133/22
Uchwała Nr 358/133/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 17 sierpnia 2022 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi wraz z aktami sprawy na uchwałę nr 333/123/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsk i upoważnienia do wniesienia odpowiedzi na skargę
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-01-05 12:13
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-01-05 12:11
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-01-05 12:12
Uchwała Nr 357/132/22
Uchwała Nr 357/132/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości cen biletów na przejazdy turystyczne Przeworskiej  Kolejki Dojazdowej Przeworsk – Łopuszka Mała (zalew) – Łopuszka Wielka (przetok) Łopuszka Wielka – Łopuszka Mała (zalew) – Przeworsk
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-01-05 12:09
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-01-05 12:08
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-01-05 12:08
Uchwała Nr 356/132/22
Uchwała Nr 356/132/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2022
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2023-01-05 11:57
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2023-01-05 11:55
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2023-01-05 11:55
Uchwała Nr 355/131/22
Uchwała Nr 355/131/22 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 9 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie  Powiatu  Przeworskiego na rok 2022
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2022-08-11 09:55
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2022-08-11 09:55
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2022-08-11 09:56