Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 ... 28 29 30 ... 56 
Uchwała Nr 34/16/15

Uchwała Nr 34/16/15 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie zawarcia aneksu do umowy partnerstwa z dnia 13 marca 2014 roku dotyczącej realizacji wspólnego przedsięwzięcia o nazwie "Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-07-09 12:04
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2015-07-09 12:04
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2015-07-09 12:05
Uchwała Nr 33/16/15

Uchwała Nr 33/16/15 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (I)” i udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-07-09 12:02
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2015-07-09 12:02
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2015-07-09 12:03
Uchwała Nr 32/15/15

Uchwała Nr 32/15/15 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Przeworskiego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-07-09 12:01
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2015-07-09 12:01
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2015-07-09 12:02
Uchwała Nr 31/14/15

Uchwała Nr 31/14/15 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku – reprezentantowi beneficjenta projektu systemowego  pn.„Program aktywizacji społecznej w Powiecie Przeworskim” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji ,Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie , Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-07-09 12:00
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2015-07-09 12:00
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2015-07-09 12:01
Uchwała Nr 30/14/15

Uchwała Nr 30/14/15 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Przeworskiego na rok 2015

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-07-09 11:59
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2015-07-09 11:59
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2015-07-09 12:00
Uchwała Nr 29/13/15

Uchwała Nr 29/13/15 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Przeworskiego na rok 2015

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-07-09 11:58
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2015-07-09 11:58
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2015-07-09 11:59
Uchwała Nr 28/12/15

Uchwała Nr 28/12/15 Zarządu Powiatu  Przeworskiego z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2014 rok

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-05-18 12:38
Publikujący Administrator BIP 2015-05-18 12:39
Modyfikacja Administrator BIP 2015-05-18 12:40
Uchwała Nr 27/12/15

Uchwała Nr 27/12/15 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych 
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Powiatu Przeworskiego z zakresu kultury, sztuki,  ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-05-18 12:37
Publikujący Administrator BIP 2015-05-18 12:37
Modyfikacja Administrator BIP 2015-05-18 12:37
Uchwała Nr 26/12/15

Uchwała Nr 26/12/15 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu Przeworskiego w zakresie kultury, sztuki,  ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-05-18 12:35
Publikujący Administrator BIP 2015-05-18 12:35
Modyfikacja Administrator BIP 2015-05-18 12:36
Uchwała Nr 25/12/15

Uchwała Nr 25/12/15 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie  Powiatu  Przeworskiego na rok  2015

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-05-18 12:33
Publikujący Administrator BIP 2015-05-18 12:33
Modyfikacja Administrator BIP 2015-05-18 12:33
Uchwała Nr 24/10/15

Uchwała Nr 24/10/15 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 15 kwietnia 2015 rok w sprawie zmiany uchwały Nr 22/11/14 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 140/79/12 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rekrutacji w ramach projektu pn. ,,Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX, Działanie 9.2.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-05-18 12:25
Publikujący Administrator BIP 2015-05-18 12:25
Modyfikacja Administrator BIP 2015-05-18 12:25
Uchwała Nr 23/10/15

Uchwała Nr 23/10/15 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 23/11/14 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 142/79/12 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rekrutacji w ramach projektu pn. ,,Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX, Działanie 9.2.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-05-18 12:23
Publikujący Administrator BIP 2015-05-18 12:23
Modyfikacja Administrator BIP 2015-05-18 12:24
Uchwała Nr 22/10/15

Uchwała Nr 22/10/15 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 21/11/14 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 141/79/12 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rekrutacji w ramach projektu pn. ,,Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX, Działanie 9.2.

 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-05-18 12:22
Publikujący Administrator BIP 2015-05-18 12:22
Modyfikacja Administrator BIP 2015-05-18 12:22
Uchwała Nr 21/9/15

Uchwała Nr 21/9/15 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie  Powiatu  Przeworskiego na rok  2015

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-05-18 12:20
Publikujący Administrator BIP 2015-05-18 12:20
Modyfikacja Administrator BIP 2015-05-18 12:21
Uchwała Nr 20/9/15

Uchwała Nr 20/9/15 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Przeworskiego za rok 2014  oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych  w roku 2014  SP ZOZ w Przeworsku i Muzeum Zespół Pałacowo - Parkowy w Przeworsku 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-05-18 00:00
Publikujący Administrator BIP 2015-05-18 12:18
Modyfikacja Administrator BIP 2015-05-18 12:19
Uchwała Nr 19/8/15

Uchwała Nr 19/8/15 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 18 marca 2015 w sprawie zmian w budżecie  Powiatu  Przeworskiego na rok  2015

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-05-18 12:15
Publikujący Administrator BIP 2015-05-18 12:15
Modyfikacja Administrator BIP 2015-05-18 12:16
Uchwała Nr 18/7/15

Uchwała Nr 18/7/15 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Przeworskiego na rok 2015

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-03-20 11:33
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2015-03-20 11:33
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2015-03-20 11:33
Uchwała Nr 17/6/15

Uchwała Nr 17/6/15 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 25 luty 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Przeworskiego w sprawie realizacji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych p.n. „Aktywny Samorząd”

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-03-20 11:32
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2015-03-20 11:32
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2015-03-20 11:32
Uchwała Nr 16/6/15

Uchwała Nr 16/6/15 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku oraz zatwierdzenia realizacji projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przeworskim” i wyrażenia zgody na jego realizację

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-03-20 11:31
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2015-03-20 11:31
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2015-03-20 11:31
Uchwała Nr 15/6/15

Uchwała Nr 15/6/15 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Przeworskiego na rok 2015

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-03-20 11:30
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2015-03-20 11:30
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2015-03-20 11:30
Uchwała Nr 14/5/15

Uchwała Nr 14/5/15 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Przeworskiego na rok 2015

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-03-20 11:29
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2015-03-20 11:29
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2015-03-20 11:29
Uchwała Nr 13/7/15

Uchwała Nr 13/7/15 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Przeworskiego na rok 2015

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-03-20 11:27
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2015-03-20 11:28
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2015-03-20 11:28
Uchwała Nr 12/7/15

Uchwała Nr 12/7/15 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 11 luty 2015 roku w sprawie przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej  jednostkom organizacyjnym Powiatu

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-03-20 11:26
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2015-03-20 11:26
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2015-03-20 11:26
Uchwała Nr 11/7/15

Uchwała Nr 11/7/15 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 11 luty 2015  roku  w sprawie zaciągnięcia kredytu obrotowego odnawialnego w  BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRZEWORSKU na pokrycie  występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-03-20 11:25
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2015-03-20 11:25
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2015-03-20 11:25
Uchwała Nr 10/6/15

Uchwała Nr 10/6/15 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 4 luty 2015 roku w sprawie powołania komisji do spraw regulacji stanu prawnego dróg powiatowych

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-02-17 12:06
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2015-02-17 12:06
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2015-02-17 12:06
Uchwała Nr 9/5/15

Uchwała Nr 9/5/15 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 28 stycznia 2015 w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Przeworskiego na rok 2015

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-02-17 12:04
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2015-02-17 12:05
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2015-02-17 12:05
Uchwała Nr 8/5/15

Uchwała Nr 8/5/15 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych w ramach wykonywania budżetu za 2015 r. na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-02-17 12:03
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2015-02-17 12:03
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2015-02-17 12:04
Uchwała Nr 7/5/15

Uchwała Nr 7/5/15 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Przeworskiego na rok 2015

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-02-17 12:02
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2015-02-17 12:02
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2015-02-17 12:02
Uchwała Nr 6/4/15

Uchwała Nr 6/4/15 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 23/11/14 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 142/79/12 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rekrutacji w ramach projektu pn. ,,Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX, Działanie 9.2.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-02-17 11:59
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2015-02-17 11:59
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2015-02-17 12:00
Uchwała Nr 5/4/15

Uchwała Nr 5/4/15 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 22/11/14 Zarządu Powiatu Przeworskiego z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 140/79/12 Zarządu Powiatu  Przeworskiego z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rekrutacji w ramach projektu pn. ,,Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX, Działanie 9.2.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Przeworsku
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Przeworsku2015-02-17 11:48
Publikujący Marek Nowak - Inspektor 2015-02-17 11:48
Modyfikacja Marek Nowak - Inspektor 2015-02-17 11:49